Treballs Fi de Grau> Química Física i Inorgànica

Síntesi i caracterització de sals imidazole-oxazolina

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1208
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1208
 • Autors:

  del Valle Puerto, Efrem
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-06-05
  Resum: En este trabajo se propone la síntesis tres sales imidazol-oxazoline para una futura aplicación en catálisis asimétrica. Dos de las sales se han caracterizado por espectroscopia de resonancia magnética nuclear de 1H i 13C {1H}. Las señales de los RMN han sido asignadas utilizando espectros bidimensionales de {1H, 1H} i {1H, 13C}. Las sales imidazol-oxazoline se han sintetizado a partir de un acoplamiento entre la oxazolina iodada i el imidazol. Three new imidazolium-oxazoline salts have been synthetized for their future application in metal catalyzed asymmetric transformations. Two of them have been characterized by 1H and 3C {1H} NMR. The spectral assignments were based on information from {1H, 1H} and {1H, 13C} correlation experiments. The imidazolium salts are composed of an imidazole moiety and an oxazoline group coupled by a nucleophile addition. En aquest treball es proposa la síntezi de tres sals imidazoli-oxazolina per a una futura aplicació en catàlisi asimètrica. Dos de les sals s’han caracteritzat per espectroscòpia de ressonància magnètica nuclear de 1H i 3C {1H}. Els senyals dels RMN han sigut assignats utilitzant espectres bidimensionals de correlació {1H, 1H} i {1H, 13C}. Les sals d’imidazole-oxazolina s’han sintetitzat a partir d’un acoblament entre una oxazolina iodada i un grup imidazole.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Física i Inorgànica
  Estudiant: del Valle Puerto, Efrem
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: Sintesis y caracterizacion de sales imidazol-oxazolina Synthesis and characterization of imidazolium-oxazoline salts Síntesi i caracterització de sals imidazole-oxazolina
  Data de la defensa del treball: 2016-06-09
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Imidazole-oxazolina, síntesis, caracterización imidazolium-oxazoline, synthesis, characterization imidazole-oxazolina, sintesi, caracterització
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Síntesi i caracterització de sals imidazole-oxazolina
  Director del projecte: Dieguez Fernández, Montserrat
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar