Treballs Fi de Grau> Química Física i Inorgànica

Controlled growth of hydroxyapatite in the specific binding peptide

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1217
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1217
 • Autors:

  Mercè Minguet, Marta
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-06-16
  Resum: La hidroxiapatita (HAP) és un material que en les últimes dècades s’han desenvolupat molts estudis a causa de la seva aplicació biomèdica, ja que és el component inorgànic principal dels òssos. Aquest estudi tracta d'investigar els efectes de diferents pèptids que s'uneixen a la Hap. Quatre pèptids coneguts per promoure la formació de la Hap (CaP(V) -VTKHLNQISQSY, CaP(A) -APWHLSSQYSRT, CaP(S) –STLPIPHEFSRE i CaP(H) -SVSVGMKPSPRP) van ser sintetitzats amb èxit. Dos mètodes químics es van provar pel creixement de la HAp. El mètode 1, es va obtenir el fosfat de calci amb la fase d’interès (HAp). No obstant això, el mètode 2, no es va obtenir HAp, donant lloc a la fase Brushita. CaP-(V), CaP-(A) i CaP(S), són els pèptids que van afavorir la formació de la HAp sense la presència d'altres fases. CaP- (H) no es van obtenir resultats reproduïbles. A causa de que no hi va haver diferències significatives en les dades de difracció de raigs X entre els diferents efectes dels pèptids, no va ser possible arribar a una conclusió sobre els efectes de cada pèptid. Hydroxyapatite (HAp) materials have been an important area of development in the last decades due to their biomedical application as it is the main inorganic compound of bone. This current study tries to investigate the different effects of peptides binding to HAp. Four peptides known to promote HAp formation (CaP(V)-VTKHLNQISQSY, CaP(A)-APWHLSSQYSRT, CaP(S)-STLPIPHEFSRE, CaP(H)-SVSVGMKPSPRP) were successfully synthesised. Two wet chemical methods were explored for HAp growth. In method 1, calcium phosphate with the target phase (HAp) was obtained. However, in method 2, HAp was not obtained, instead the Brushite phase formed. CaP(V), CaP(A) and CaP(S), are the peptides that favoured the formation of HAp without the presence of other phases. CaP(H) results were not reproducible. Due to there being no significant differences in X-Ray Diffraction data, no conclusions were reached about the effects of each peptide. La hidroxiapatita (HAp) ha sido un material muy estudiado en las últimas décadas debido a su aplicación biomédica, ya que es el compuesto inorgánico principal del hueso. Este estudio trata de investigar los efectos de diferentes péptidos en la unión a la HAp. Cuatro péptidos conocidos para promover la formación de la HAp (CaP(V) -VTKHLNQISQSY, CaP(A) -APWHLSSQYSRT, CaP(S) -STLPIPHEFSRE, CaP(H) -SVSVGMKPSPRP) fueron sintetizados con éxito. Dos métodos químicos húmedos se probaron para el crecimiento HAp. En el método 1, se obtuvo el fosfato de calcio con la fase de interés (HAP). Sin embargo, en el método 2, no se obtuvo HAp, formado la fase Brushita. CaP(V), CaP (A) y CaP(S), son los péptidos que favorecieron la formación de la HAp sin la presencia de otras fases. CaP(H) no obtuvieron resultados reproducibles. Debido a que no existieran diferencias significativas en los datos de difracción de Rayos-X en los diferentes péptidos, no se pudo llegar a conclusiones acerca de los efectos de cada péptido.
  Matèria: Química
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Física i Inorgànica
  Estudiant: Mercè Minguet, Marta
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: Crecimiento controlado de la hidroxiapatita con la unión específica de péptidos Controlled growth of hydroxyapatite in the specific binding peptide Creixement controlat de la Hidroxiapatita amb l'unió específica de pèptids
  Data de la defensa del treball: 2016-06-20
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: hidroxiapatita, pèptid hydroxyapatite, peptid hidroxiapatita, péptido
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Controlled growth of hydroxyapatite in the specific binding peptide
  Director del projecte: Fernández Gutiérrez, María Elena
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar