Treballs Fi de Grau> Filologia Catalana

Vigència del vocabulari tortosí recollit per Francesc Mestre i Noé

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1240
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1240
 • Autors:

  Mingorance López, Jesús
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-09-05
  Resum: The present paper tries to give a little view of the validity of some words of Tortosa, compiled a century ago by Francesc Mestre i Noé and published for the first time in 1915 inside the Butlletí de dialectologia catalana of Institut d'Estudis Catalans (Institute for Catalan Studies). The aim of this compilation was to compose files that would contain each word for afterwards be sent to Mossèn Antoni Maria Alcover with the objective of include them in his dictionary. Later was published with the title of Vocabulari Català de Tortosa (Catalan Vocabulary of Tortosa) (1916). To carry out this study we have done a field work that consisted in asking to some residents in Tortosa about this vocabulary, of which seventy words have been taken as a sample. El present treball tracta de donar una petita visió sobre la vigència d'algunes formes del lèxic tortosí de fa gairebé un segle, recollides per Francesc Mestre i Noé i publicades per primera vegada l'any 1915 dins del Butlletí de dialectologia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans. L'objectiu d'aquest recull era el de confeccionar unes cèdules que apleguessin cadascuna de les paraules per posteriorment ser enviades a Mossèn Antoni Maria Alcover amb el propòsit d'incloure-les en el seu diccionari. Posteriorment va ser publicat amb el títol Vocabulari Català de Tortosa (1916). Per poder dur a terme aquest estudi hem fet un treball de camp basat en preguntar a diversos habitants de Tortosa sobre aquest vocabulari, del qual s'ha agafat una setantena de paraules com a mostra.
  Matèria: Filologia
  Idioma: Català
  Departament: Filologia Catalana
  Estudiant: Mingorance López, Jesús
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: Vigencia del vocabulario tortosín recogido por F. Mestre i Noé Validity of the vocabulary of Tortosa compiled by F. Mestre i Noé Vigència del vocabulari tortosí recollit per Francesc Mestre i Noé
  Data de la defensa del treball: 2015-06-01
  Paraules clau: Francesc Mestre i Noé, Vocabulari català de Tortosa, entrevista, paraules, vigència. Francesc Mestre i Noé, catalan vocabulary of Tortosa, interview, words, validity. Francesc Mestre i Noé, Vocabulario catalán de Tortosa, entrevista, palabras, vigencia.
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Vigència del vocabulari tortosí recollit per Francesc Mestre i Noé
  Director del projecte: Rull Muruzàbal, Xavier
  Ensenyament(s): Llengua i Literatura Catalanes
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Filologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar