Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Creació d'un protocol d'acollida per nous col·laboradors per la Fundació Casal l'Amic

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1306
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1306
 • Autors:

  Obregón Pérez, Fernanda
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-11-15
  Resum: Protocol d’acollida per nous col·laboradors per la Fundació Casal l’Amic Mitjançant els projectes Aprenentatge Servei que ofereix la Universitat Rovira i Virgili, la Fundació Casal l’amic va demanar suport en la creació d’un protocol d’acollida per nous voluntaris. La Fundació Casal l’Amic és una organització sense afany de lucre que té com objectiu l’acció social i educativa amb la infància adolescència i joventut, destinada a la prevenció de situacions de risc social en aquests col·lectius. Després de patir canvis en la seva estructura organitzativa, el seu equip humà es va veure afectat i l’equip de voluntaris es va reduir considerablement. Per aquesta raó tenien la necessitat d’elaborar un procés estandarditzat per rebre nous voluntaris. Després d’identificar les necessitats de la Fundació, vam començar analitzant el context legal del voluntariat, la Llei del Voluntariat que regula l’acció voluntària i la Llei de la Infància i l’Adolescència que determina requisits per la seva realització. El següent pas ha sigut un repàs per la bibliografia de la Gestió dels Recursos Humans, sobre els processos de reclutament, selecció i socialització dels empleats dins de les organitzacions. Finalment, la part empírica del treball ha consistit en l’estudi dels processos de socialització de tres entitats de caire social, l’Associació Tàrraco Salut, la Creu Roja i la Fundació Marianao de Sant Boi, a les quals hem realitzat entrevistes als responsables de la gestió dels voluntaris. Tenint en compte el marc legal del voluntariat, a partir de la bibliografia i amb l’estudi de les tres entitats socials, hem definit un llistat de millores que la Fundació podrà posar en pràctica per tal de millorar la gestió dels seus voluntaris i fidelitzar-los. Host protocol for new workers for The Casal l’Amic Foundation Through the Aprenentatge Servei’s projects which offer the Rovira i Virgili University, the Foundation asked for support in order to create a host protocol for new volunteers. The Foundation is a non-profit organization which objective is based in social and educational work for children and teenagers for preventing risk situations of social exclusion. After some structural changes in the organization of the foundation its human team was affected, and due to this situation the volunteers’ group was considerably reduced. For this reason they had the necessity of creating a standardized project for hosting new volunteers. After having identified the foundation necessities, we started analysing the legal context about the volunteering, the Volunteering Law that fixes the volunteering action and the Childhood and Adolescence Law which fixes the requests for its realisation. Next step has consisted in making an overview through the literature about Human Resources Management, going over the recruitment processes, the staff selection and socialization into the different organizations. Finally, the empiric part of this project has consisted in the study of the socialization processes of three different social organizations which are called: “The Tarraco Salut Association”, “The Creu Roja” and the “Marianao de Sant Boi Foundation”. These companies have collaborated leaving us making some interviews to the people in charge of the volunteering management. Taking in mind the legal aspects of the volunteering, the literature and the study of these three social foundations, we have defined a list with different proposals for the future integration of new volunteers in order to improve its management and make them to stay longer and be compromised to the project and the company. Protocolo de acogida para nuevos colaboradores de la Fundació Casal l’Amic Mediante los proyectos de Aprendizaje y Servicio que ofrece la Universidad Rovira i Virgili, la Fundación Casal l’Amic demandó soporte en la creación de un protocolo de acogida para nuevos voluntarios. La Fundación Casal l’Amic es una organización sin ánimo de lucro que tiene como objetivo la acción social y educativa con la infancia, la adolescencia y la juventud, destinada a la prevención de situaciones de riesgo de exclusión social en estos colectivos. Después de padecer cambios en su estructura organizativa, el equipo humano se vio afectado y a consecuencia el equipo de voluntarios se redujo considerablemente. Por esta razón tenían la necesidad de elaborar un proceso estandarizado para recibir nuevos voluntarios. Después de identificar las necesidades de la Fundación, comenzamos a analizar el contexto legal, por una parte la Ley del Voluntariado que regula la acción voluntaria y por otra parte la Ley de la Infancia y la Adolescencia que determina requisitos para su realización. El siguiente paso fue repasar la bibliografía de la Gestión de los Recursos Humanos, sobre los procesos de reclutamiento, selección y socialización de los empleados dentro de las organizaciones. Finalmente, la parte empírica del trabajo ha consistido en el estudio de los procesos de socialización de tres entidades sociales, la Asociación Tàrraco Salut, La Cruz Roja Tarragona y la Fundación Marianao de Sant Boi del Llobegat, donde tuvimos la oportunidad de realizar entrevistas a los responsables de la gestión de los voluntarios. Teniendo en cuenta el marco legal del voluntariado, la literatura revisada sobre los procesos de inducción dentro de las empresas y los tres casos reales analizados, hemos definido un listado de mejoras que la Fundación podrá poner en practica con el fin de mejorar la gestión de sus voluntarios y fidelizarlos.
  Matèria: Voluntariat
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Treball social Social Work Trabajo social
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Obregón Pérez, Fernanda
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: Creació d'un protocol d'acollida per nous col·laboradors per la Fundació Casal l'Amic Host protocol for new workers for The Casal l’Amic Foundation Creación de un protocolo de acogida para nuevos colaboradores para la Fundació Casal l'Amic No consta
  Data de la defensa del treball: 2016-06-27
  Paraules clau: Voluntariado, entidad social, acogida Volunteering, social entity, host protocol Voluntariat, entitat social, acollida
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Creació d'un protocol d'acollida per nous col·laboradors per la Fundació Casal l'Amic
  Director del projecte: Valverde Aparicio, Mireia
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Treball social
  Social Work
  Trabajo social
  Voluntariat
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar