Treballs Fi de Grau> Economia

Actuació del Banc Central Europeu i la Reserva Federal davant la crisi de l'any 2008

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1314
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1314
 • Autors:

  Fosch Franch, Raimon
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-11-22
  Resum: El present treball aborda el tema de la crisi econòmica mundial de l'any 2008 i la consegüent actuació de la FED i el BCE per tal de combatre-la. La crisi va tenir el seu focus inicial als EUA, on amb la crisi de les hipoteques subprime va haver-hi una cadena de despropòsits que van acabar generant la crisi. Davant d'això, el BCE i la FED van dur a terme una política monetària, amb instruments/mesures de caràcter convencional i no convencional. Els resultats d'aquestes mesures van ser un major impacte positiu en l'economia americana, ja que es van assolir els objectius establerts al principi de l'aplicació de les mesures, i un efecte confús a la Zona Euro, ja que hi va haver efectes positius en algunes economies, tot i que en conjunt els efectes no van ser els esperats. Aquests resultats poden venir determinats per les diferències a l’hora de dur a terme la política monetària, ja que la FED va fer una actuació més ràpida, contundent i fent el que fos per a superar la crisi; en canvi el BCE va actuar d'una manera més continguda i més confusa, la qual cosa ha fet més costós l'assoliment dels objectius marcats. This paper is about the global financial crisis of 2008 and the resulting action done by the Fed and the ECB in order to overcome it. Initially, the crisis was focused in the USA where with the subprime mortgage crisis there was a chain of imprudences which caused the crisis. Thus, the ECB and the Fed carried out a monetary policy based on conventional and non-conventional measures. The results from this measures supposed, on the one hand, a bigger positive impact on the American economy because the set goals were achieved at the beginning of the implementation and, on the other hand, a confusing effect in the Euro Zone because although there were positive effects on some economies, the effects were not the expected on the whole. These results can be determined by the differences when carrying out the monetary policy because the Fed realized a faster, more convincing actionand they did whatever was in their hands to mend the crisis. However, the ECB worked in a more restrained ambconfusing way which caused a harder achievement of the set objectives. El presente trabajo aborda el tema de la crisis económica mundial del año 2008 y la consecuente actuación de la FED i el BCE para frenarla. La crisis tubo su focus inicial en los EUA, donde con la crisis de les hipoteques subprime tuvo una cadena de despropósitos que terminaron generando la crisis. Delante de eso, el BCE y la FED llevaron a cabo una política monetaria, con instrumentos/mesuras de carácter convencional i no convencional. Los resultados de estas mesuras fueron un mayor impacto positivo en la economía americana, ya que se alcanzaron los objetivos marcados al principio de la aplicación de las mesuras, y un efecto confuso en la Zona Euro, ya que hubo efectos positivos en algunas economías, aunque en conjunto los efectos no fueron los esperados. Estos resultados puede explicarse por las diferencias a la hora de llevar a cabo la política monetaria, ya que la FED tuvo un actuación más rápida, contundente y haciendo lo que hiciera falta para superar la crisis; en cambio el BCE actuó de una manera más conservadora y confusa, la cual cosa ha hecho más costosa alcanzar los objetivos marcados.
  Matèria: Crisis econòmiques -- 2008
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Economia
  Estudiant: Fosch Franch, Raimon
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: Actuació del Banc Central Europeu i la Reserva Federal davant la crisi de l'any 2008 Action by the European Central Bank and the Federal Reserve in response to the crisis in 2008 Actuación del Banco Central Europeo y la Reserva Federal delante de la crisis del año 2008
  Data de la defensa del treball: 2017-06-27
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: subprime, sector financer, política monetària Subprime, financial sector, monetary policy subprime, sector financiero, politica monetaria
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Actuació del Banc Central Europeu i la Reserva Federal davant la crisi de l'any 2008
  Director del projecte: Manzano Tovar, Carolina
  Ensenyament(s): Economia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Crisis econòmiques -- 2008
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar