Treballs Fi de Grau> Estudis de Comunicació

Amb ulls de refugiat

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1319
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1319
 • Autors:

  Ferran Ventosa, Roser
  Manero Andreu, Judith
  Estivill Bóveda, Júlia
  Pascual Velasco, Cristina
  Fullola Gorgues, Sandra.
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-11-27
  Resum: Amb ulls de refugiat pretén donar visibilitat a la figura del refugiat, aquella persona obligada a fugir de casa seva, expulsada per la guerra. Amb la finalitat de crear un relat que il·lustri aquestes vivències de primera mà, hem construït un fil conductor a partir del testimoni de diferents conflictes bèl·lics, la Guerra Civil espanyola, la Guerra dels Balcans i l’actual conflicte siri, tots ells amb un element en comú: ser testimoni i desplaçat d’un conflicte. Un relat acompanyat i complementat per les visions d’experts en el tema i representants del govern. Així doncs, un total de vuit persones són les encarregades de mostrar a l’espectador el perfil d’una persona refugiada, el camí que ha de recórrer, els tràmits i obstacles a superar. L’espectador podrà copsar com ha evolucionat el concepte refugiat, però també com són de similars entre ells, des de perspectives diferents en espai i temps. El reportatge persegueix aprofundir més en el viatge que han de fer els refugiats i remarcar les condicions en què s’ha de trobar una persona perquè es consideri un refugiat. Alhora, no hem volgut deixar de banda un tema menys emocional però de gran importància pels afectats, els tràmits legals que s’han de seguir per a què una persona que fuig d’un conflicte armat pugui ser acollit definitivament per un país tercer. Amb ulls de refugiat wants to give visibility to the figure of the refugee, that person who has been forced to flee from his house, expelled by the war. With the purpose of creating a story that illustrates real experiences, we have built a common thread based on the testimony of different war conflicts, the Spanish Civil War, the Balkan War and the current Syrian conflict. All of them have a common element: to be testimony and a displaced from a conflict. A story accompanied and complemented by the vision of experts in the subject and representatives of the government. In this way, a total of eight people are in charge of showing the viewer the profile of a refugee, their way of scape, the procedures to be followed and obstacles to overcome. The viewer will be able to understand how the concept of refugee has evolved and, in turn, the similarities they share from a different perspective in space and time. The report wants to delve into the journey that refugees must make and highlight the conditions which a person needs to accomplish to be considered a refugee. At the same time, we haven’t wanted to leave aside a less emotional issue but also of a great importance for those affected: the legal procedures that must be followed so that a person fleeing an armed conflict can finally be accepted by a third country. Amb ulls de refugiat quiere dar visibilidad a la figura del refugiado, aquella persona que se ha visto obligada a huir de su casa, expulsada por la guerra. Con la finalidad de crear un relato que ilustre vivencias de primera mano, hemos construido un hilo conductor a partir del testimonio de distintos conflictos bélicos, la Guerra Civil española, la Guerra de los Balcanes y el actual conflicto sirio, todos ellos tienen un elemento común: ser testimonio y desplazado de un conflicto. Un relato acompañado y complementado por la visión de expertos en el tema y representantes del gobierno. De este modo, un total de ocho personas son las encargadas de mostrar al espectador el perfil de una persona refugiada, el camino que debe recorrer, los trámites a seguir y los obstáculos a superar. El espectador podrá comprender como ha evolucionado el concepto de refugiado, y a su vez, las similitudes que estos comparten, desde perspectiva distintas en espacio y tiempo. El reportaje quiere ahondar en el viaje que deben hacer los refugiados y remarcar las condiciones con las que se encuentra una persona para que sea considerada refugiada. Al mismo tiempo, no hemos querido dejar de lado un tema menos emocional pero de gran importancia para los afectados, los trámites legales que se deben seguir para que una persona que huya de un conflicto armado pueda ser acogido definitivamente por un tercer país.
  Matèria: Refugiats
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències de la informació i la comunicació Information and communication sciences Ciencias de la información y comunicación
  Departament: Estudis de Comunicació
  Estudiant: Ferran Ventosa, Roser; Manero Andreu, Judith; Estivill Bóveda, Júlia; Pascual Velasco, Cristina; Fullola Gorgues, Sandra.
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: Amb ulls de refugiat Through refugee eyes Con ojos de refugiado
  Data de la defensa del treball: 2017-06-21
  Paraules clau: refugiats, crisis humanitària, guerra refugiats, crisis humanitària, guerra refugiados, crisis humanitaria, guerra
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Amb ulls de refugiat
  Director del projecte: Moragas Fernández, Carlota Maria
  Ensenyament(s): Periodisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la informació i la comunicació
  Information and communication sciences
  Ciencias de la información y comunicación
  Refugiats
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar