Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Cromatografía de exclusión por tamaño. Análisis del polietilenglicol.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1364
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1364
 • Autors:

  Olmo Mora, Alicia
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-01-19
  Resum: El polietilenglicol és un polièter amb una àmplia gamma d'aplicacions en diferents indústries, com són la farmacèutica o la cosmètica. Les propietats físiques i químiques d'aquests polímers influeixen en les característiques del producte final, per la qual cosa és important conèixer-les. La Cromatografia d'exclusió per mida és d'interès per a l'estudi de les aplicacions finals dels polímers, ja que mitjançant aquesta tècnica s'obté l'amplitud de la distribució de la massa molar del polímer, la qual defineix les seves propietats, que afecten tant al processat com al seu ús final. L'empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno requereix d'un mètode per al control de la qualitat del polietilenglicol sintetitzat a les seves plantes. L'estudi descrit en aquest informe, mostra l'optimització d'un mètode de cromatografia d'exclusió per mida per a l'anàlisi de mostres de polietilenglicol de masses molars de entre 190-9000 g/mol, i la posterior obtenció de la distribució de masses molars del polímer. Polyethylene glycol is a polyether with a wide range of applications in different industries, such as pharmaceuticals or cosmetics. The physical and chemical properties of these polymers influence the characteristics of the final product, so it is important to know them. The Size Exclusion Chromatography is of interest for the study of the final applications of the polymers, because through this technique the amplitude of the distribution of the molar mass of the polymer is obtained, which defines its properties, that affect both the processing and its end use. The company Industrias Quimicas del Óxido de Etileno requires a method to control the quality of the polyethylene glycol manufactured in its plants. The study described in this report shows the optimization of a size exclusion chromatography method for the analysis of polyethylene glycol samples of molar masses between 190-9000 g/mol, and the subsequent obtaining of the distribution of molar masses of the polymer. El polietilenglicol es un poliéter con una amplia gama de aplicaciones en distintas industrias, como son la farmacéutica o la cosmética. Las propiedades físicas y químicas de estos polímeros influyen en las características del producto final, por lo que es importante conocerlas. La Cromatografía de exclusión por tamaño es de interés para el estudio de las aplicaciones finales de los polímeros, ya que a través de esta técnica se obtiene la amplitud de la distribución de la masa molar del polímero, la cual define sus propiedades, que afectan tanto al procesado como a su uso final. La empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno requiere de un método para el control de la calidad del polietilenglicol fabricado en sus plantas. El estudio descrito en este informe, muestra la optimización de un método de cromatografía de exclusión por tamaño para el análisis de muestras de polietilenglicol de masas molares entre 190-9000 g/mol, y la posterior obtención de la distribución de masas molares del polímero.
  Matèria: Química
  Idioma: spa
  Codirector del treball: Aguilar, Carmen
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Olmo Mora, Alicia
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: Cromatografia d'exclusió per mida. Anàlisi del polietilenglicol. Size Exclusion Chromatography. Analysis of polyethylene glycol. Cromatografía de exclusión por tamaño. Análisis del polietilenglicol.
  Data de la defensa del treball: 2017-06-27
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Cromatografia, polietilenglicol Chromatography, polyethylene glycol Cromatografía, polietilenglicol
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Cromatografía de exclusión por tamaño. Análisis del polietilenglicol.
  Director del projecte: Sanz, Cesar
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar