Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Aerogeles de Grafeno: Soporte de Catalizadores

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1374
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1374
 • Autors:

  Sánchez Garcia, Joel Joan
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-01-25
  Resum: El grafeno tiene una historia relativamente corta en la ciencia, ya que hace menos de un siglo que se descubrió y se empezó a estudiar. Todo indica que será uno de los materiales más prometedores para la industria, debido a sus propiedades y características, que cambiará la vida de las personas. Es por ello que este estudio trata del uso del grafeno para formar aerogeles de grafeno, una aplicación de este muy interesante que, debido a sus propiedades, es usado en este estudio como soporte de partículas metálicas para la síntesis de catalizadores. Finalmente, tras la experimentación realizada, se han obtenido resultados muy interesantes, que se exponen a continuación y que, en un futuro, podrían ser muy útiles para aproximar más este material a la vida de hoy en día. Graphene has a short history in science, it was discovered and began to study less than one century ago. Everything indicates that is going to be one of the most promising materials in a few years for the industry, with different uses, due to its properties and characteristics and it will change the people’s life. Therefore, the study is about the use of Graphene to form Graphene Aerogels, a very interesting application of it, using different metal particles as catalytic center for the study of the Graphene aerogels as a support for catalysts. Finally, interesting results have been obtained in the study of the catalysts that are discussed later, and in the future, could be very useful to bring this material closer to our life. El grafè té una història relativament curta en la ciència, ja que fa menys d’un segle que es va descobrir i es va començar a estudiar. Tot indica que serà un dels materials més alentidors per la industria, degut a les seves propietats i característiques, que canviarà la vida de les persones. Es per això, que aquest estudi tracta sobre l’ús del grafè per formar aerogels de grafè, una aplicació molt interesant que, degut a les seves propietats. Es usat en aquest estudi com a suport per a partícules metàl·liques per a la síntesi de catalitzadors. Finalment, un cop acabada l’experimentació, s’han obtingut resultats molt interesants, que s’exposen a continuació y que, en un futur, podrien ser útils per aproximar més aquest material a la vida quotidiana actual.
  Matèria: Química
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Sánchez Garcia, Joel Joan
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: Aerogeles de Grafeno: Soporte de Catalizadores Graphene Aerogels: Support for Catalyst Aerogels de Grafé: Suport per a Catalitzadors
  Data de la defensa del treball: 2017-06-14
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Aerogel, Grafeno, Catálisis Aerogel, Graphene, Catalysis. Aerogel, Grafé, Catàlisis
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Aerogeles de Grafeno: Soporte de Catalizadores
  Director del projecte: Garcia Bordejé, J. Enrique
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar