Treballs Fi de Grau> Geografia

Vins i minerals a Bellmunt del Priorat

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1430
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1430
 • Autors:

  Hijós Zamora, Carme
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-03-07
  Resum: En aquest treball s’ha creat un esdeveniment a les Mines de Plom de Bellmunt del Priorat. El municipi es troba situat a la comarca del Priorat, la qual recentment ha començat a introduir-se en el sector turístic. Les Mines de Plom de Bellmunt del Priorat és un dels recursos turístics més destacats de la comarca, va ser la mina més important de Catalunya degut al seu rendiment extractiu i la qualitat del seu mineral. L’any 2002 l’ajuntament del poble va adequar l’espai per a poder realitzar-hi visites. La idea de crear un esdeveniment ha sorgit a partir de detectar dues mancances. Per una banda, el recurs turístic de Bellmunt del Priorat, el qual rep molts pocs visitants al llarg de l’any i, a més, és un espai on no s’hi realitzen activitats culturals. D’altra banda, l’agenda cultural del Priorat ofereix una oferta molt reduïda d’activitats al llarg de l’any i, les que ofereix són molt diferents a la que es proposa en aquest treball. Així doncs, s’ha creat un esdeveniment de caràcter cultural on s’hi realitzarien tallers de mineralogia i geologia i, a la vegada es proposen activitats d’oci pròpies de la comarca del Priorat relacionades amb el paisatge, el vi i l’oli. L’objectiu del treball i, per tant, de l’esdeveniment, és el de donar a conèixer el recurs turístic del poble de Bellmunt del Priorat, les mines. A més, poder aconseguir així, una major afluència de visitants al llarg de l’any. In this work an event is created in the Mines de Plom de Bellmunt del Priorat. This village is placed in the region of Priorat, which recently has begun getting in the tourist sector. The Mines de Plom de Bellmunt del Priorat is one of the most important tourist resources of the region, it was the most important mine of Catalonia due to extractive yield and the quality of its mineral. In the year 2002 the town hall adapted the space in order to be able to realize visits. The idea of creating an event arose from detecting two lacks. On the one hand the tourist resource of Bellmunt del Priorat, which receives very few visitors throughout the year and where cultural activities are not realized, only the visit guided walk around the mines. On the other hand, the cultural guide of the Priorat offers fewer activities throughout the year, and those that it offers are very different to the one that is proposed in this work. Therefore, an event of cultural character has been created where workshops of mineralogy and geology will be realized and, simultaneously there is a proposal of proper activities of leisure of the region of the Priorat related to the landscapes, the wine and the oil. The aim of the work and, therefore, of the event, is announcing the tourist resource of the village of Bellmunt del Priorat, the mines. Another goal is to be able to obtain through this way, more visitors throughout the year. En este trabajo se ha creado un evento a las Mines de Plom de Bellmunt del Priorat. El municipio se encuentra situado en la comarca del Priorat, la cual recientemente ha empezado a introducirse en el sector turístico. Las Mines de Plom de Bellmunt del Priorat es uno de los recursos turísticos más destacados de la comarca, fue la mina más importante de Cataluña debido a su rendimiento extractivo y la calidad de su mineral. El año 2002 el ayuntamiento del pueblo adecuó el espacio para poder realizar visitas. La idea de crear un evento surgió a partir de detectar dos carencias. Por un lado el recurso turístico de Bellmunt del Priorat, el cual recibe muy pocos visitantes a lo largo del año y, además, es un espacio dónde no se realizan actividades culturales. Por otro lado, la agenda cultural del Priorat ofrece una oferta muy reducida de actividades a lo largo del año y, las que ofrece son muy distintas a la que se propone en este trabajo. Por lo tanto, se ha creado un evento de carácter cultural donde se realizarían talleres de mineralogía y geología y, a la vez, se proponen actividades de ocio propias de la comarca del Priorat relacionadas con el paisaje, el vino y el aceite. El objetivo del trabajo y, por lo tanto, del evento, es el de dar a conocer el recurso turístico del pueblo de Bellmunt del Priorat, las minas. Además, poder conseguir así, una mayor afluencia de visitantes a lo largo del año.
  Matèria: Turisme
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Turisme i oci Tourism and leisure Turismo y ocio
  Departament: Geografia
  Estudiant: Hijós Zamora, Carme
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: Vins i minerals a Bellmunt del Priorat Wines and minerals in Bellmunt del Priorat Vinos y minerales en Bellmunt del Priorat
  Data de la defensa del treball: 2015-06-03
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Mineralogia, geologia, oci. Mineralogy, geology, leissure. Mineralogía, geología, ocio.
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Vins i minerals a Bellmunt del Priorat
  Director del projecte: Queralt Basterra, Joaquim
  Ensenyament(s): Turisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Turisme i oci
  Tourism and leisure
  Turismo y ocio
  Turisme
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar