Treballs Fi de Grau> Enginyeria Química

Optimització del sistema de neteja dels reactors d'una planta de PVC

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:148
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG148
 • Autors:

  Margalef Garcia, Lídia
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-02-27
  Resum: RESUM En aquest projecte es dissenyarà una etapa del sistema de neteja automatitzat de quatre reactors tipus Batch, els quals formen part d’una planta de PVC, minimitzant el temps que aquest procés comporta. Donat que la planta actual és el resultat de diferents ampliacions, cada reactor disposa d’una instal·lació pròpia, fet que complica l’operació i genera pèrdues de temps. La realització d’aquest estudi implica una millora en el sistema de neteja per tal d’optimitzar el temps de rentat. D’aquesta manera, una inversió de 670000 € suposarà un increment d’un 9% de la producció, que comporta un augment en els beneficis de 260000 € anuals un cop recuperada la inversió, en gairebé 2 anys i 7 mesos. Aquest projecte també tindrà repercussió en l’àmbit mediambiental, ja que l’optimització del sistema de neteja permetrà treballar amb el reactor tancat i, per tant, reduir les emissions de VCM a l’atmosfera. ABSTRACT In this project, a step automated cleaning system four Batch reactors will be designed, which are part of a PVC plant, minimizing the time involved in this process. Since the actual plant is the result of different extensions, each reactor has its own installation, a fact that complicates the operation and generates downtime. The completion of this study implies an improvement in the cleaning system to optimize the cleaning time. Thus, an investment of 670,000 € will be a 9% increase in production, which leads to an increase in profits of 260,000 € per year once the investment recovered in almost 2 years and 7 months. This project will also have impact in the environmental field, as the optimization of the cleaning system will work with the closed reactor, and therefore reduce emissions of VCM to the atmosphere. RESUMEN En este proyecto se diseñará una etapa del sistema de limpieza automatizado de cuatro reactores del tipo Batch, los cuales forman parte de una planta de PVC, minimizando el tiempo que conlleva este proceso. Dado que la planta actual es el resultado de diferentes ampliaciones, cada reactor dispone de una instalación propia, hecho que complica la operación y genera pérdidas de tiempo. La realización de este estudio implica una mejora en el sistema de limpieza para optimizar el tiempo de limpieza. De esta manera, una inversión de 670000 € supondrá un incremento del 9% de la producción, que conlleva a un aumento en los beneficios de 260000 € anuales una vez recuperada la inversión, en prácticamente 2 años y 7 meses. Este proyecto también tendrá repercusión en el ámbito medioambiental, ya que la optimización del sistema de limpieza permitirá trabajar con el reactor cerrado, y por lo tanto, reducir las emisiones de VCM a la atmosfera.
  Matèria: Enginyeria
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Enginyeria química Chemical engineering Ingeniería química
  Departament: Enginyeria Química
  Estudiant: Margalef Garcia, Lídia
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: Optimització del sistema de neteja dels reactors d'una planta de PVC Optimization of the cleaning system of a PVC plant Optimización del sistema de limpieza de los reactores de una planta de PVC
  Data de la defensa del treball: 2014-05-29
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Optimització, neteja, PVC Optimization, cleaning, PVC Optimización, limpieza, PVC
  Confidencialitat: No
  Tipus de treball: Industrial
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Optimització del sistema de neteja dels reactors d'una planta de PVC
  Director del projecte: Tierno García, Manuel
  Ensenyament(s): Enginyeria Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Enginyeria química
  Chemical engineering
  Ingeniería química
  Enginyeria
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar