Treballs Fi de Grau> Geografia

Efectes que produeixen els pisos compartits il·legals a Barcelona

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1487
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1487
 • Autors:

  Domènech Omella, Sara
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-03-21
  Resum: El turisme col·laboratiu està creixent de forma exponencial arreu del món, sent aquesta una nova manera de viatjar i de conèixer destins, en la que el turista presenta una mentalitat oberta, propera i curiosa alhora de conèixer la vida dels residents d’una destinació. A més a més, cada cop hi ha menys barreres tecnològiques, econòmiques, socials i culturals que faciliten aquestes pràctiques turístiques. Així doncs, una de les plataformes col·laboratives que més èxit ha tingut arreu del món és Airbnb, sent Barcelona el cas d’estudi i en el que ha creat moltes controvèrsies. Aquests conflictes s’han produït degut a que alguns allotjaments turístics, pisos sencers i compartits que s’anuncien per aquesta plataforma no compleixen amb els paràmetres de legalitat establerts. Per aquesta raó cal controlar i anticipar les possibles adversitats per tal de poder ajustar el màxim possible els efectes que produeixen els pisos compartits il·legals a la ciutat metropolitana de Barcelona. The collaborative tourism is growing exponentially worldwide, this being a new way of traveling and meeting destinations, in which the tourist has an open, near and curious mind when knowing the lifes of residents of a destination. In addition, there are fewer technological, economic, social and cultural barriers that make these tourist practices. Thus, one of the most successful collaborative platforms have had worldwide is Airbnb, being Barcelona the case study and that has created many controversies. These conflicts have occurred because some shared tourist accommodation, entire floors and advertised on these platforms do not meet the parameters established by the law. For this reason we must control and anticipate the possible adversities to adjust the maximum possible effects of illegal shared flats to the metropolitan city of Barcelona. El turismo colaborativo está creciendo de forma exponencial por todo el mundo, siendo esta una nueva forma de viajar y de conocer destinos, en la que el turista presenta una mentalidad abierta, cercana y curiosa a la hora de conocer la vida de los residentes de un destino. Además, cada vez hay menos barreras tecnológicas, económicas, sociales y culturales que facilitan estas prácticas turísticas. Así pues, una de las plataformas colaborativas que más éxito han tenido en todo el mundo es Airbnb, siendo Barcelona el caso de estudio y en el que ha creado muchas controversias. Estos conflictos se han producido debido a que algunos alojamientos turísticos, pisos enteros y compartidos que se anuncian en esta plataforma no cumplen con los parámetros de legalidad establecidos. Por esta razón hay que controlar y anticipar las posibles adversidades para poder ajustar el máximo posible los efectos que producen los pisos compartidos ilegales a la ciudad metropolitana de Barcelona.
  Matèria: Turisme
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Turisme i oci Tourism and leisure Turismo y ocio
  Departament: Geografia
  Estudiant: Domènech Omella, Sara
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: Efectes que produeixen els pisos compartits il·legals a Barcelona Effects of illegal shared flats in barcelona Efectos que producen los pisos compartidos ilegales en Barcelona
  Data de la defensa del treball: 2016-09-02
  Paraules clau: Airbnb, turisme col·laboratiu, Barcelona Airbnb, turismo colaborativo, Barcelona
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Efectes que produeixen els pisos compartits il·legals a Barcelona
  Director del projecte: Russo, Antonio
  Ensenyament(s): Turisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Turisme i oci
  Tourism and leisure
  Turismo y ocio
  Turisme
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar