Treballs Fi de Grau> Economia

Cómo crear y comercializar un Food Truck

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1493
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1493
 • Autors:

  Ionas, Alexandra Maria
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-04-03
  Resum: El present projecte de fi de grau, proposa la realització d'una forma de comerç gastronòmic poc usual al país: el Food Truck. Això consisteix en la venda ambulant d'aliments singulars, ja sigui per la seva confecció com pel seu origen, en petits camions, camionetes o remolcs altament disposats i reconstruïts per mantenir en bon estat els aliments que transporta i fins i tot cuinar al seu interior. El concepte street food està arrelat en un ampli ventall de països de tot el món des de fa diversos anys. Gaudir de plats exquisits a peu de carrer i a un preu molt raonable, són les característiques d'aquesta tendència que aflora cada vegada més amb formes inèdites. Definirem la normativa estatal per conèixer les diferents formes de tractar el sector i els seus principals inconvenients, a més, esmentarem els permisos necessaris per començar el negoci. Analitzarem els costos de la posada en marxa d'un Food Truck, la promoció centrant-nos en els esdeveniments i en la importància de les xarxes socials en aquest sector. D'altra banda, analitzarem l'enquesta realitzada per l'estudi de mercat, on també definirem al nostre client potencial i les seves preferències. Aquest treball està confeccionat, des d'un punt de vista publicitari i econòmic, perquè un atípic negoci de Food Truck pugui arribar a cobrar vida en algun futur no molt llunyà a la ciutat turística de Salou. This project proposes the creation of a form of unusual gastronomic trade in the country: the Food Truck. This is unique hawking food, either for its preparation and its origin, in small trucks, vans or trailers highly ready and rebuilt to keep food carrying and even cooking inside in good conditions. The street food concept is rooted in a wide range of countries around the world for several years. Enjoy delicious dishes at street level and at a very rational price, it is the characteristics of this trend that emerges increasingly with new forms. We evaluate the state regulations of this sector and its main drawbacks. Also mention the necessary permits to start the business. We analyze the costs of the implementation of a Food Truck, promotion and events focusing on the importance of social networks in this sector. Moreover, we will analyze the survey for the market study, which also define our potential customers and their preferences. This work is made, from at point of view of publicity and economically, so that an atypical Food Truck business can come to life at some not too distant future in the resort town of Salou. El presente proyecto de fin de grado, propone la realización de una forma de comercio gastronómico poco usual en el país: el Food Truck. Esto consiste en la venta ambulante de alimentos singulares, ya sea por su confección como por su origen, en pequeños camiones, camionetas o remolques altamente dispuestos y reconstruidos para mantener en buen estado los alimentos que transporta e incluso cocinar en su interior. El concepto street food está arraigado en un amplio abanico de países de todo el mundo desde hace varios años. Disfrutar de platos exquisitos a pie de calle y a un precio muy razonable, son las características de esta tendencia que aflora cada vez más con formas inéditas. Definiremos la normativa estatal para conocer las diferentes formas de tratar el sector y sus principales inconvenientes, además, mencionaremos los permisos necesarios para empezar el negocio. Analizaremos los costes de la puesta en marcha de un Food Truck, la promoción centrándonos en los eventos y en la importancia de las redes sociales en este sector. Por otra parte, analizaremos la encuesta realizada para el estudio de mercado, donde también definiremos a nuestro cliente potencial y sus preferencias. Este trabajo está confeccionado, desde un punto de vista publicitario y económico, para que un atípico negocio de Food Truck pueda llegar a cobrar vida en algún futuro no muy lejano en la ciudad turística de Salou.
  Matèria: Venda ambulant
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Turisme i oci Tourism and leisure Turismo y ocio
  Departament: Economia
  Estudiant: Ionas, Alexandra Maria
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: Com crear i comercialitzar un Food Truck How to create and market a Food Truck Cómo crear y comercializar un Food Truck
  Data de la defensa del treball: 2016-09-06
  Paraules clau: Camió ambulant, menjar al carrer, embalatge Food Truck, street food, packaging Camión ambulante,comida callejera, embalaje
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Cómo crear y comercializar un Food Truck
  Director del projecte: Andreu Corbaton, Jordi
  Ensenyament(s): Turisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Turisme i oci
  Tourism and leisure
  Turismo y ocio
  Venda ambulant
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar