Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Nuevas formas de comercialización Online

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1510
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1510
 • Autors:

  Mañas Vazquez, Alba Mª
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-04-05
  Resum: L'objectiu principal és conèixer com funcionen les agències i comparadors de viatges online, i d'altra banda que és el que l'usuari vol obtener d’elles. Amb la investigació es vol trobar les mancances que existeixen en el sector i proposar una nova idea de negoci. La comercialització que utilitzen les empreses per a la venda de productes i serveis, són aspectes importants per a l'usuari a l'hora de comprar en un web o una altra. Així en finalitzar la investigació, es podrà concloure si la idea de negoci proposta sobre una nova pàgina web de viatges, és factible. The main objective is to know how they work online travel agencies and Comparators, and secondly what the user wants to get them. Through research you want to find the gaps that exist in the sector and propose a new business idea. The commercialization used by companies for the sale of products and services, are important aspects for the user at the time of purchase on a web or other. So at the end of the investigation, it could be concluded if the business idea proposal for a new travel website, it is feasible. El objetivo principal es conocer cómo funcionan las agencias y comparadores de viajes online, y por otro lado que es lo que el usuario quiere obtener de ellos. Con la investigación se quiere encontrar las carencias que existen en el sector y proponer una nueva idea de negocio. La comercialización que utilizan las empresas para la venta de productos y servicios, son aspectos importantes para el usuario a la hora de comprar en una web u otra. Así al finalizar la investigación, se podrá concluir si la idea de negocio propuesta sobre una nueva página web de viajes, es factible.
  Matèria: Comerç
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Turisme i oci Tourism and leisure Turismo y ocio
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Mañas Vazquez, Alba Mª
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: Noves formes de Comercialització Online New ways of commercializing Online Nuevas formas de comercialización Online
  Data de la defensa del treball: 2015-06-03
  Paraules clau: Agencies de viatge online, comparadors online, usuaris Online travel agencies, online omparators, users agencias de viajes online, comparadores online, usuarios
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Nuevas formas de comercialización Online
  Director del projecte: Rabassa Figueras, Noemí
  Ensenyament(s): Turisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Turisme i oci
  Tourism and leisure
  Turismo y ocio
  Comerç
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar