Treballs Fi de Grau> Economia

El turisme rus a la ciutat de Tarragona: el seu perfil com a client

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1517
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1517
 • Autors:

  Sarroca Morató, Ares
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-04-05
  Resum: El següent treball d’investigació presenta i analitza un perfil de turista relativament nou a la ciutat de Tarragona, el turisme rus. Aquesta nacionalitat ha tingut un paper molt important a nivell estatal i sobretot català, però el seu petit volum respecte les altres nacionalitats que es reben a Espanya ha tendit a generalitzar el seu perfil, pel que l’objectiu de la investigació serà analitzar l’evolució del turisme d’aquesta nacionalitat i les característiques generals del perfil d’aquest, analitzant les empremtes que ha anat deixant en els diversos establiments hotelers i comercials de la ciutat de Tarragona com a client, juntament amb el punt de vista del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Per poder conèixer l’evolució i el perfil d’aquest turista a Tarragona, s’ha elaborat un treball de camp basat en la realització d’enquestes als establiments hotelers i comercials de la ciutat i en una entrevista al personal del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Aquest anàlisi ha permès conèixer l’evolució de característiques del turisme rus com la despesa, el poder adquisitiu, la desestacionalització, entre d’altres, arribant a la conclusió que el turista rus que es rep ha canviat de classe social: ha passat de ser un turista de classe alta i amb poder adquisitiu a un turista de classe mitja. The following investigation project analyses a tourist profile that few years ago was not very common in Tarragona city: the Russian tourism. This nationality has taken importance in Spain, especially in Catalonia, but their little volume in front of other nationalities has made a generalization of their profile. For this reason, the main objective is to analyze the evolution of the Russian tourism and their own general profile investigating the traces they have left in hotelier and commercial establishments as a customer, together with the point of view of el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. To know the evolution and the profile of this tourist in Tarragona, was made a research based on a survey asked to hoteliers and commercial establishment of Tarragona, and an interview to an employee of el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. This analysis has allowed us to know the evolution of Russian tourism characteristics such as the expense, the purchasing power, the capacity to travel out of season and other features. Finally, we have come up with the conclusion that the Russian tourist that is received in Tarragona has changed their social class: nowadays we receive a middle class tourist instead of a high class Russian tourist with purchasing power, the Russian that Tarragona received few years ago. El siguiente trabajo de investigación presenta y analiza un perfil de turista relativamente nuevo a la ciudad de Tarragona, el turismo ruso. Esta nacionalidad ha tenido un papel muy importante a nivel estatal y sobre todo catalán, pero su pequeño volumen respecto las otras nacionalidades que se reciben en España ha llevado a generalizar su perfil, por lo que el objetivo de la investigación será analizar la evolución del turismo de esta nacionalidad y las características generales del perfil de éste, analizando el rastro que ha ido dejando en los diversos establecimientos hoteleros y comerciales de la ciudad de Tarragona como cliente, junto con el punto de vista del Patronato de Turismo de la Diputación de Tarragona. Para poder conocer la evolución y el perfil de éste turista en Tarragona, se ha elaborado un trabajo de campo basado en la realización de encuestas a los establecimientos hoteleros y comerciales de la ciudad y en una entrevista al personal del Patronato de Turismo de la Diputación de Tarragona. Éste análisis ha permitido conocer la evolución de características del turismo ruso como el gasto, el poder adquisitivo, la desestacionalización, entre otros, llegando a la conclusión que el turista ruso que se recibe ha cambiado de clase social: ha pasado de ser un turista de clase alta y con poder adquisitivo a un turista de clase media.
  Matèria: Turisme
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Turisme i oci Tourism and leisure Turismo y ocio
  Departament: Economia
  Estudiant: Sarroca Morató, Ares
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: El turisme rus a la ciutat de Tarragona: el seu perfil com a client Russian tourism in Tarragona: their profile as a customer. El turismo ruso en la ciudad de Tarragona: su perfil como cliente
  Data de la defensa del treball: 2016-06-01
  Paraules clau: turisme, rus, Tarragona tourism, russian, Tarragona turismo, ruso, Tarragona
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: El turisme rus a la ciutat de Tarragona: el seu perfil com a client
  Director del projecte: Muiños Villaverde, María Jesús
  Ensenyament(s): Turisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Turisme i oci
  Tourism and leisure
  Turismo y ocio
  Turisme
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar