Treballs Fi de Grau> Economia

Les variables del mercat Pet friendly i la seva situació a la Costa Daurada.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1520
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1520
 • Autors:

  Setó Xatruch, Natalia
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-04-05
  Resum: El perfil de turistes que viatgen acompanyats del seus animals de companyia, ha generat un mercat anomenat amb la paraula anglesa “Pet friendly“, és a dir, “amics de les mascotes“. Els allotjaments, establiments o espais que admeten mascotes s'anomenen amb aquest terme. Aquest segment engloba tots aquells viatgers que es desplacen a una destinació acompanyats de les seves mascotes. El treball consta d’una introducció i contextualització a la matèria, tot seguit es mostra quins són els perfils de propietaris i de turistes i quins són els serveis que s’han creat com a resposta a aquesta demanda. S’analitza la situació actual d’aquest mercat a Europa a Espanya i quines són les normatives que existeixen o que estan relacionades amb aquest segment. Seguidament es mostra la situació del mercat Pet friendly a la Costa Daurada, quina és la oferta per aquest segment dels seus allotjaments, més concretament hotels i hostals, així com la gestió o les condicions d’aquests establiments pel que fa a l’acceptació d’animals de companyia. Per altra banda, mitjançant enquestes es coneixen les percepcions dels viatgers de la Costa Daurada. Darrerament es mostra l’anàlisi respecte a la possible implementació d’aquest segment com a eina innovadora a la zona. El segment Pet friendly no es troba molt lligat al turisme de sol i platja, si més no, pot ser una eina per complementar el turisme familiar de la zona o inclús afavorir les zones interiors de turisme rural i de muntanya. The tourists who travel accompanied by their pets, have created a market named “Pet friendly”. Accommodations, establishments and spaces where pets are allowed are called by this term. This segment includes all those travelers who travel to a destination with their pets. The project consists of an introduction and contextualization to the subject, and then shows the profiles of owners and tourists are and what services have been created in response to this tourist profile. The current market situation in Europe and Spain is analyzed as well as what are the regulations that exist or that are related to this segment. Then the current Pet Friendly market situation in Costa Daurada is analyzed, what is the offer of accommodation, in particular hotels and hostels, as well as management or conditions of these establishments regarding allow pets. On the other hand, through surveys of travelers of the Costa Daurada their perceptions are known. Finally, the possible implementation of this segment as a tool for innovation on the area is analyzed. This segment is not closely linked to sun and beach tourism; however, it can be a tool to complement family tourism in the area or even favor inland areas of rural and mountain tourism. El perfil de turistas que viajan acompañados de sus animales de compañía, ha generado un mercado nombrado con la palabra inglesa “Pet friendly”, es decir, “amigo de las mascotas”. Los alojamientos, establecimientos y espacios que admiten mascotas se denominan con este término. Éste segmento engloba todos aquellos viajeros que se desplazan a una destinación acompañados de sus mascotas. El trabajo consta de una introducción y contextualización a la materia y a continuación se muestra cuáles son los perfiles de propietarios y turistas y cuáles son los servicios que se han creado como respuesta a esta demanda. Se analiza la situación actual del mercado en Europa y España y cuáles son las normativas que existen o que están relacionadas con este segmento. Seguidamente se muestra la situación actual del mercado Pet friendly en la Costa Daurada, cuál es la oferta de los alojamientos, más concretamente hoteles y hostales, así como la gestión o las condiciones de estos establecimientos con respeto a la aceptación de animales de compañía. Por otro lado, a través de encuestas se conocen las percepciones de los viajeros de la Costa Daurada. Por último se muestra un análisis respeto a la posible implementación de este segmento como herramienta de innovación en la zona. El segmento Pet friendly no se encuentra muy ligado al turismo de sol y playa, no obstante, puede ser una herramienta para complementar el turismo familiar de la zona o incluso favorecer las zonas interiores de turismo rural y de montaña.
  Matèria: Turisme
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Turisme i oci Tourism and leisure Turismo y ocio
  Departament: Economia
  Estudiant: Setó Xatruch, Natalia
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: Les variables del mercat Pet friendly i la seva situació a la Costa Daurada. The variables of the “Pet Friendly“ market and its situation on the Costa Dorada. Las variables del mercado Pet friendly y su situación en la Costa Dorada.
  Data de la defensa del treball: 2016-06-01
  Paraules clau: Pet friendly, mascotes, animal de companyia. Pet friendly, pets. Pet friendly, mascotas, animal de compañía.
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Les variables del mercat Pet friendly i la seva situació a la Costa Daurada.
  Director del projecte: Muiños Villaverde, Maria Jesús
  Ensenyament(s): Turisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Turisme i oci
  Tourism and leisure
  Turismo y ocio
  Turisme
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar