Treballs Fi de Grau> Economia

El impacto de los aeropuertos secundarios sobre el turismo en el arco Mediterráneo: Los casos de Girona, Reus i San Javier

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1526
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1526
 • Autors:

  Uroz Silvestre, Cintia
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-04-09
  Resum: En aquest estudi s’analitzen tres aeroports secundaris espanyols situats en l’arc del Mediterrani. Hem vist el renaixement de ciutats intermèdies com a punts turístics. En aquest treball estudiem detalladament el paper fonamental de l’aeroport de Girona, Reus i San Javier en les diferents marques turístiques ( Costa Brava, Costa Daurada i Costa Càlida). Amb això es pretén observar l’especialització dels aeroports secundaris amb les aerolínies de baix cost i com s’han vist influenciades les seves regions. L’interès per aquest tema sorgeix de la importància del sector turístic a Espanya on els aeroports estudiats són la principal “porta d’entrada” per a les seves marques turístiques. D’aquí la importància d’analitzar el tràfic de passatgers en cada aeroport i el comportament de Ryanair com a aerolínia dominant. This study analyses three secondary Spanish airports situated in the Mediterranean arch. We have seen the renaissance of intermediate cities as a tourist points. In this project we analysed in detail the fundamental paper of Girona, Reus and San Javier airports in the different tourist brands (Brava Coast, Golden Coast and Calida Coast). This is intended to observe specialisation of the secondary airports with the low cost airlines and how are influenced by this regions. The issue arises from the importance of the tourist sector in Spain where the airports studied are the main “entry before” for his tourist brands. Hence the importance to analyse the traffic of passengers in each airport and the behaviour or Ryanair as a predominant airline. En este estudio se analizan tres aeropuertos secundarios españoles en el arco del Mediterráneo. Hemos visto el renacimiento de ciudades intermedias como puntos turísticos. En este trabajo estudiamos en detalle el papel fundamental del aeropuerto de Girona, Reus y San Javier en las diferentes marcas turísticas (Costa Brava, Costa Dorada y Costa Cálida). Con ello se pretende observar la especialización de los aeropuertos secundarios con las aerolíneas de bajo coste y como se han visto influenciadas sus regiones. El interés por este tema surge de la importancia del sector turístico en España, donde los aeropuertos estudiados son la principal “puerta de entrada” para sus marcas turísticas. De aquí la importancia de analizar el tráfico de pasajeros en cada aeropuerto y el comportamiento de Ryanair como aerolínea dominante.
  Matèria: Turisme
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Turisme i oci Tourism and leisure Turismo y ocio
  Departament: Economia
  Estudiant: Uroz Silvestre, Cintia
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: L'impacte dels aeroports secundaris sobre el turisme a l'arc del Mediterrani: els casos de Girona, Reus i San Javier The impact of secondary airports on tourism in the Mediterranean arch : the cases of Girona , Reus and San Javier El impacto de los aeropuertos secundarios sobre el turismo en el arco Mediterráneo: Los casos de Girona, Reus i San Javier
  Data de la defensa del treball: 2016-06-01
  Paraules clau: Aeroport secundari, marques turístiques, Ryanair Secondary airport, tourism brands, Ryanair Aeropuerto secundario, marcas turísticas, Ryanair
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: El impacto de los aeropuertos secundarios sobre el turismo en el arco Mediterráneo: Los casos de Girona, Reus i San Javier
  Director del projecte: Flores Fillol, Ricardo
  Ensenyament(s): Turisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Turisme i oci
  Tourism and leisure
  Turismo y ocio
  Turisme
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar