Treballs Fi de Grau> Enginyeria Química

Disseny bàsic d'una planta d'hidrogenació de gasolina de pirolisi

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:153
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG153
 • Autors:

  Antón López, Anna
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2014-03-03
  Resum: El títol del projecte és Disseny bàsic d’una planta d’hidrogenació de gasolina de piròlisi. El número localitzador de projecte és 2 14 11 2. Aquest projecte té com a principal objectiu el tractament de la gasolina de piròlisi (PyGas) perquè aquesta té un gran valor afegit una vegada ha estat tractada. La planta que es presenta a continuació cobreix la necessitat del tractament de PyGas, per tal d’obtenir-ne un benefici econòmic posterior. En aquest treball s’ha portat a terme l’enginyeria bàsica de la planta, amb els corresponents estudis econòmics, ambientals i de seguretat industrial. També s’ha determinat la localització en planta dels equips i calculat la gran majoria d’equips. A més a més, es dóna una visió detalla del procés a través dels diferents diagrames (PFD, P&ID, unifilars, etc.). The project’s title is Basic PyGas hydrogenation plant design. The localization number of it is 2 14 11 2. The aim of the project is to process Pyrolisi Gasoline (PyGas) because of its added-value. The main goal is the PyGas treatment to obtain an economic benefit. The report comprises the basic design of the plant, the economic, environmental and safety reports. The location of equipment has been determined and part of them has been design. Diagrams (PFD, P&ID, unifilars, etc.) are also included to give a detailed image. El título del proyecto es Diseño básico de una planta de hidrogenación de gasolina de pirolisis. El número de localizador es 2 14 11 2. Este proyecto tiene como objetivo principal el tratamiento de la gasolina de pirolisis (PyGas) porque esta tiene un gran valor añadido una vez tratada. La planta que se presenta a continuación cubre la necesidad del tratamiento de PyGas, para obtener un beneficio económico posterior. En este trabaja se ha hecho la ingeniería básica de la planta, con los correspondientes estudios económicos, ambientales y de seguridad industrial. También se ha determinado la localización de los equipos y se ha calculado la gran mayoría de ellos. También, se da una visión detallada del proceso a través de los diferentes diagramas (PFD, P&ID, unifilares, etc.).
  Matèria: Enginyeria
  Idioma: cat
  Codirector del treball: Lázaro Melendez, Manuel
  Àrees temàtiques: Enginyeria química Chemical engineering Ingeniería química
  Departament: Enginyeria Química
  Estudiant: Antón López, Anna
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: Disseny bàsic d'una planta d'hidrogenació de gasolina de pirolisi Basic PYGAS hydrogenation plant design Diseño básico de una planta de hidrogenación de gasolina de pirolisis
  Data de la defensa del treball: 2014-05-29
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: PYGAS, hidrogenació, refinamient PYGAS, hydrogenation, refinery PYGAS, hidrogenación, refinamiento
  Confidencialitat: No
  Tipus de treball: Industrial
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Disseny bàsic d'una planta d'hidrogenació de gasolina de pirolisi
  Director del projecte: Gutierrez de Lama, Ángel
  Ensenyament(s): Enginyeria Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Enginyeria química
  Chemical engineering
  Ingeniería química
  Enginyeria
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar