Treballs Fi de Grau> Economia

La gestión de los recursos humanos en la Autoritat Portuària de Tarragona en un contexto de crisis.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1531
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1531
 • Autors:

  Palomo Martin, Daniel
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-04-09
  Resum: En aquest treball de fi de grau he analitzat com ha afectat la crisi a l’ Autoritat Portuària de Tarragona y als seus treballadors. Aquest estudi l’he dividit en dues parts diferenciades: - Marc teòric: On explico que son les Autoritats Portuàries, como es gestionen, de que depenen y concretament quina es la funció de la Autoritat Portuària de Tarragona. - Anàlisis de dades: En aquest apartat he analitzat la evolució de diferents conceptes durant els últims anys, buscant trobar una relació entre la crisis y les dades analitzades. Posteriorment en la conclusió, he relacionat tots els conceptes analitzats y he extret la conclusió pertinent. En este trabajo de fin de grado he analizado como ha afectado la crisis a la Autoridad Portuaria de Tarragona y a sus trabajadores. Este estudio lo he dividido en dos partes diferenciadas: - Marco teórico: Donde explico que son las Autoridades Portuarias, como se gestionan, de que dependen y concretamente cuál es la función de la Autoritat Portuaria de Tarragona. - Análisis de datos: En este apartado analizado la evolución de diferentes conceptos durante los últimos años, buscando encontrar una relación entre la crisis y los datos analizados. Posteriormente en la conclusión, he relacionado todos los conceptos analizados y he extraído la conclusión pertinente.
  Matèria: Autoritat Portuària de Tarragona
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Economia
  Estudiant: Palomo Martin, Daniel
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: La gestió dels recursos humans en l'Autoritat Portuària de Tarragona en un context de crisi La gestión de los recursos humanos en la Autoritat Portuària de Tarragona en un contexto de crisis.
  Data de la defensa del treball: 2017-04-09
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/closedAccess
  Paraules clau: Autoritat Portuaria de Tarragona Port authority of tarragona Autoritat Portuaria de Tarragona
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: La gestión de los recursos humanos en la Autoritat Portuària de Tarragona en un contexto de crisis.
  Director del projecte: Miravet, Daniel
  Ensenyament(s): Relacions Laborals i Ocupació
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Autoritat Portuària de Tarragona
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar