Treballs Fi de Grau> Psicologia

Uso de las nuevas tecnologías en el entorno laboral

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1535
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1535
 • Autors:

  Stan, Roxana Maria
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-04-09
  Resum: L'ús de les noves tecnologies és cada vegada més ampli, s'expandeix contínuament. El seu ús ha arribat fins a l'entorn laboral. En aquest treball es pot observar l'ús que se'ls dóna a les noves tecnologies en aquest entorn. S'estudia l'ús de les noves tecnologies aplicades en l'àmbit de selecció de personal, formació i comunicació. A més, també es pot observar l'ús de les noves tecnologies en el procés anàleg, el que duen a terme els demandants d'ocupació o empleats a l'hora de buscar ocupació i de les eines que usen per a buscar ocupació, formar-se i comunicar-se amb l'empresa. Durant el procés d'estudi s'observaran tant els avantatges com els desavantatges que l'ús de les noves tecnologies té en l'entorn laboral. Finalment es durà a terme una discussió, relacionant la teoria amb els resultats obtinguts, tant els organitzacionals com els extrets de la població activa. The use of new technologies is increasing, expanding continuously. It’s use arrived to the professional environment. This essay is about new technologies used at recruitment, learning and communication. Furthermore, it’s also about the analogous process, the use of new technologies at the process to finding a job, to learn and communication. At this essay we are going to see that using new technologies at this area have advantages and disadvantages. Along the essay we’re going to see what means for companies the use of new techonologies, and and what does it means for the employees. After doing a study about the area, we’ll be able to make a discussion comparing the theory with the results obtained. And finally, we can find the conclusions. El uso de las nuevas tecnologías es cada vez más amplio, se expande continuamente. Su uso ha llegado hasta el entorno laboral. En este trabajo se puede observar el uso que se les da a las nuevas tecnologías en este entorno. Se estudia el uso de las nuevas tecnologías aplicadas en el ámbito de selección de personal, formación y comunicación. Además, también se puede observar el uso de las nuevas tecnologías en el proceso análogo, el que llevan a cabo los demandantes de empleo o empleados a la hora de buscar empleo y de las herramientas que usan para buscar empleo, formarse y comunicarse con la empresa. Durante el proceso de estudio se observaran tanto las ventajas como las desventajas que el uso de las nuevas tecnologías tiene en el entorno laboral. Por último se llevará a cabo una discusión, relacionando la teoría con los resultados obtenidos, tanto los organizacionales como los extraídos de la población activa.
  Matèria: Relacions laborals--Efecte de les innovacions tecnològiques
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Psicología Psychology Psicologia
  Departament: Psicologia
  Estudiant: Stan, Roxana Maria
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: Uso de las nuevas tecnologías en el entorno laboral The use of new technologies at job environment Ús de les noves tecnologies a l'ámbit laboral
  Data de la defensa del treball: 2017-04-09
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/closedAccess
  Paraules clau: nuevas tecnologías, reclutamiento, formación new technologies, e-recruitment, e-learning noves tecnologies, recluament, formació
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Uso de las nuevas tecnologías en el entorno laboral
  Director del projecte: Gonzalez, Sonia
  Ensenyament(s): Relacions Laborals i Ocupació
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Psicología
  Psychology
  Psicologia
  Relacions laborals--Efecte de les innovacions tecnològiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar