Treballs Fi de Grau> Filologies Romàniques

Construcción de la identidad a través de la indumentaria en las novelas picarescas de los Siglos de Oro

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1543
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1543
 • Autors:

  Olivé Figuerola, Georgina
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-04-16
  Resum: Aquest treball, titulat Construcción de la identidad a través de la indumentaria en las novelas picarescas de los Siglos de Oro, te com objectiu principal examinar el paper de la roba durant la construcció de la identitat en la novel·la picaresca. No obstant, també vol veure el paradigma cultural, la preocupació per la època i els valors econòmics i socials de la seva realitat històrica per a poder determinar com es manipulen les aparences. A més, també pretén observar i provar cóm es construeixen els personatges femenins i cóm es descriuen les seves vestidures. Es un treball que es proposa estudiar l'important paper de la indumentària en els Segles XVI y XVII. Per a fer-ho ens centrarem en la novel·la picaresca ja que, en certa manera, s'assembla a la novel·la realista per plasmar la realitat de la època tal com era, sense ornaments ni exageracions Aquesta construcció de la identitat, es realitzarà a partir de la indumentària ja que, considerem, que sempre ha estat més que simple roba. La indumentària sempre ha sigut una distinció estètica i social que ens permet diferenciar-nos i identificar-nos uns de altres. En ho referent a la estructura del treball, podem dir que es desglossarà en una sèrie d'apartats a partir dels quals s'anirà construint la identitat dels diferents personatges dels Segles d'Or espanyols. Veurem cóm era la moda en els Segles XVI y XVII, el simbolisme de la roba, cóm es poden manipular les aparences per canviar d'identitat y, també, veurem una sèrie de estadístiques tretes a partir dels annexos adjuntats al final del treball. Aquestes estadístiques, ens han permès realitzar un estudi sociològic que també es reflexa en un apartat del treball. Finalment, el treball finalitzarà amb unes conclusions que aniran seguides de la bibliografia y els annexos. This work is titled Construcción de la identidad a través de la indumentaria en las novelas picarescas de los Siglos de Oro. Its main objective is to examine the role of costumes in the construction of identity in the picaresque novels. However, it also aims to see how the society manipulates its external appearance to create new identities. In addition, we also want to see how this novels depict female figures and their clothes. It is a work that aims to study the importance of clothes and accessories in the Spanish Golden Age. But he does to demonstrate the importance of literature. Therefore, we have chosen the picaresque novel, because it reflects the true reality. The construction of identity is done through clothing because it is a social distinction. The clothes can differentiate and transmits information without speaking. The work consists of sections that are useful to build the identity of the society of XVI and XVII. We'll see how was the fashion, the symbolism of clothing and how the society manipulates its external appearance to create new identities. Finally, we will see some statistics that have allowed a sociological study. However, the work ends with the conclusions, bibliography and annexes. Este trabajo, titulado Construcción de la identidad a través de la indumentaria en las novelas picarescas de los Siglos de Oro, tiene como objetivo principal examinar el papel de la indumentaria en la construcción de la identidad en la novela picaresca. Sin embargo, también pretende ver el paradigma cultural, la preocupación de la época y los valores económicos y sociales de su realidad histórica para determinar cómo se manipulan las apariencias. Además, también se dispone a observar y probar cómo se construyen los personajes femeninos y cómo se describen sus ropajes. Es un trabajo que se propone estudiar el importante papel que juegan, tanto la ropa como los accesorios, en los Siglos de Oro y, para hacerlo, nos centraremos la novela picaresca ya que, en cierta manera, se parece a la novela realista por plasmar la realidad de la época mostrando sus costumbres, la sociedad, describiendo los paisajes, la comida o la ropa sin adornos. Además, esa construcción de tal identidad se realizará partiendo de algo tan cotidiano como la indumentaria ya que siempre ha sido algo más que simple ropa, ha sido una distinción estética y social que ha permitido diferenciarnos e identificarnos unos a otros. El trabajo se desglosará en una serie de apartados a partir de los cuales se irá construyendo la identidad de los Siglos de Oro. Veremos cómo era la moda en los Siglos XVI y XVII, el simbolismo que posee la ropa, cómo se pueden manipular las apariencias para cambiar de identidad y, también, veremos una serie de estadísticas sacadas a partir de los anejos adjuntados en el trabajo. Dichas estadísticas, nos han permitido realizar un estudio sociológico que también se refleja en un apartado del trabajo. Finalmente, el trabajo terminará con unas conclusiones que irán seguidas de la bibliografía y los anejos.
  Matèria: Indumentària Espanya S. XVi-XVII
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Filologia Philology Filología
  Departament: Filologies Romàniques
  Estudiant: Olivé Figuerola, Georgina
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: Construcció de la identitat a través de la indumentària en les novel.les picaresques dels Segles d'Or Construction of identity through clothing in the picaresque novels of the Golden Age Construcción de la identidad a través de la indumentaria en las novelas picarescas de los Siglos de Oro
  Data de la defensa del treball: 2015-06-25
  Paraules clau: identitat, Segles d'Or, indumentaria identity, Golden Age, clothing identidad, Siglos de Oro, indumentaria
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Construcción de la identidad a través de la indumentaria en las novelas picarescas de los Siglos de Oro
  Director del projecte: Rodriguez Campillo, Mª José
  Ensenyament(s): Llengua i Literatura Hispàniques
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Filologia
  Philology
  Filología
  Indumentària Espanya S. XVi-XVII
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar