Treballs Fi de Grau> Economia

Estudio sobre la emigración de españoles al Reino Unido

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1555
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1555
 • Autors:

  Martínez Martínez, Jose
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-05-07
  Resum: El present treball es centra en l'estudi econòmic-social sobre l'emigració durant els últims anys a Espanya, causada per la crisi econòmica en què encara vivim, i en concret del perquè, la majoria dels espanyols que emigren, decideixen fer-ho a Regne Unit, un país tan diferent al nostre, tant en el cultural, com en clima, gastronomia, idioma, etc. En aquest treball també s'intentarà analitzar la situació i el grau de satisfacció dels emigrants espanyols, un cop instal·lats al Regne Unit. The present work focuses on the economic-social study on emigration during the last years in Spain, caused by the economic crisis in which we still live, and in particular on why, the majority of the Spanish who emigrate, decide to do it to Kingdom United, a country so different from ours, both in the cultural, as in climate, gastronomy, language, etc. In this work will also try to analyze the situation and the degree of satisfaction of Spanish immigrants, once installed in the United Kingdom. El presente trabajo se centra en el estudio económico-social sobre la emigración durante los últimos años en España, causada por la crisis económica en la que aun vivimos, y en concreto del porqué, la mayoría de los españoles que emigran, deciden hacerlo a Reino Unido, un país tan diferente al nuestro, tanto en lo cultural, como en clima, gastronomía, idioma, etc. En este trabajo también se intentará analizar la situación y el grado de satisfacción de los emigrantes españoles, una vez instalados en Reino Unido.
  Matèria: Espanya-Emigració i immigració-Gran Bretanya
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Economia
  Estudiant: Martínez Martínez, Jose
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: Estudi sobre l'emigració d'espanyols al Regne Unit Study on the emigration of Spaniards to the United Kingdom Estudio sobre la emigración de españoles al Reino Unido
  Data de la defensa del treball: 2017-06-05
  Paraules clau: Xarxes migratòries, Migració internacional, Capital humà Migration network, International migration, Human capital Redes migratorias, Migración internacional, Capital humano
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Estudio sobre la emigración de españoles al Reino Unido
  Director del projecte: Miravet Arnau, Daniel
  Ensenyament(s): Relacions Laborals i Ocupació
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Espanya-Emigració i immigració-Gran Bretanya
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar