Treballs Fi de Grau> Geografia

Anàlisi de l'activitat turística al monestir de Sant Cugat i elaboració d'un paquet de propostes per a incrementar-la

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1567
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1567
 • Autors:

  Gallardo Prat, Josep Oriol
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-05-10
  Resum: El punt de partida d’aquesta investigació és la sospita de que l’activitat turística actual del monestir de Sant Cugat és menor a la que potencialment podria tenir si s’explotés d’una manera diferent. Així doncs, s’analitzarà la realitat del recurs central de la investigació, els serveis que ofereixen, la xifra de visitants anuals, així com les característiques i el perfil dels principals consumidors del recurs: la població resident de l’entorn del recurs i els turistes que visiten la província de Barcelona. A partir d’aquesta anàlisi, es pretenen establir una sèrie de propostes per tal de valoritzar el recurs i incrementar l’afluència de visitants. The departure point for this investigation is the assumption that the current tourist activity in the Monastery of Sant Cugat is lower than what it could potentially be if exploited different by the managers. Therefore, the touristic reality of the attraction will be analysed: the supplied services, the visitors per year, apart of analysing the target markets: the close resident population and the tourists visiting the province of Barcelona, in order to know their main characteristics. Based on this analysis, a package of proposals will be made to enhance the attraction and to increase the visitor flow. El punto de partida de esta investigación es la sospecha de que la actividad turística actual del monasterio de Sant Cugat es menor a la que potencialmente podría tener si se explotara de una forma diferente. Así pues, se analizara el recurso central de la investigación, los servicios que se ofrecen, la cifra de visitantes anuales, así como las características y el perfil de los principales consumidores del recurso: la población residente del entorno del recurso i los turistas que visitan la provincia de Barcelona. A partir de este análisis, se proponen una serie de propuestas para valorizar el recurso e incrementar la afluencia de visitantes.
  Matèria: Turisme
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Turisme i oci Tourism and leisure Turismo y ocio
  Departament: Geografia
  Estudiant: Gallardo Prat, Josep Oriol
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: Anàlisi de l'activitat turística al monestir de Sant Cugat i elaboració d'un paquet de propostes per a incrementar-la Analysis of the tourist activity in the monastery of Sant Cugat and development of a Package of proposals Análisis de la actividad turística en el monasterio de Sant Cugat i elaboración de un paquete de propuestas para incrementarla
  Data de la defensa del treball: 2017-06-06
  Paraules clau: Turisme cultural, Patrimoni, valorització del patrimoni Cultural tourism, heritage, heritage presentation Turismo Cultural, Patrimonio, Valorización del patrimonio
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Anàlisi de l'activitat turística al monestir de Sant Cugat i elaboració d'un paquet de propostes per a incrementar-la
  Director del projecte: Queralt Basterra, Joaquim
  Ensenyament(s): Turisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Turisme i oci
  Tourism and leisure
  Turismo y ocio
  Turisme
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar