Treballs Fi de Grau> Economia

El turismo de cruceros en el mediterráneo español: Los casos de Barcelona, Valencia, Islas Baleares y Málaga

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1577
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1577
 • Autors:

  ISAC, GEORGIANA LOREDANA
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-05-14
  Resum: El turisme de creuers en els últims anys s'ha convertit en l'estrella del sector turístic del món, ja que mostra una activitat en continu creixement i ofereix al client una variada i àmplia oferta satisfent així els seus gustos i necessitats. Espanya és el segon mercat europeu més important com a receptor de creuers. El present projecte explica el turisme de creuers a la zona del mediterrani espanyol. El treball es basa en quatre dels ports més rellevants del mediterrani espanyol: Barcelona, València, Illes Balears i Màlaga. S'analitza l'oferta, demanda i la situació econòmica de cada un d'ells. Es dóna a conèixer el perfil del client, les empreses que ofereixen el producte i els ingressos que genera aquesta activitat juntament amb els seus costos. Cruise tourism in recent years has become the star of the tourism sector in the world, as it shows an activity in continuous growth and offers the customer a varied and wide offer satisfying thus their tastes and needs. Spain is the second most important European market as a recipient of cruises. The present project explains the cruise tourism in the area of the Spanish Mediterranean. The work is based on four of the most important ports of the Spanish Mediterranean: Barcelona, Valencia, Balearic Islands and Malaga. It analyzes the supply, demand and the economic situation of each one of them. It discloses the profile of the client, the companies that offer the product and the income generated by this activity along with the costs. El turismo de cruceros en los últimos años se ha convertido en la estrella del sector turístico en el mundo, ya que muestra una actividad en continuo crecimiento y ofrece al cliente una variada y amplia oferta satisfaciendo así sus gustos y necesidades. España es el segundo mercado europeo más importante como receptor de cruceros. El presente proyecto explica el turismo de cruceros en la zona del mediterráneo español. El trabajo se basa en cuatro de los puertos más relevantes del mediterráneo español: Barcelona, Valencia, Islas Baleares y Málaga. Se analiza la oferta, demanda y la situación económica de cada uno de ellos. Se da a conocer el perfil del cliente, las empresas que ofrecen el producto y los ingresos que genera esta actividad junto con los costes.
  Matèria: Turisme
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Turisme i oci Tourism and leisure Turismo y ocio
  Departament: Economia
  Estudiant: ISAC, GEORGIANA LOREDANA
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: El turisme de creuers al mediterrani espanyol: Els casos de Barcelona, València, Illes Balears i Màlaga Cruise tourism in the Spanish Mediterranean: The cases of Barcelona, ​​Valencia, Balearic Islands and Malaga El turismo de cruceros en el mediterráneo español: Los casos de Barcelona, Valencia, Islas Baleares y Málaga
  Data de la defensa del treball: 2017-06-07
  Paraules clau: creuers, mediterrani, turisme cruise, Mediterranean, tourism cruceros, mediterráneo, turismo
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: El turismo de cruceros en el mediterráneo español: Los casos de Barcelona, Valencia, Islas Baleares y Málaga
  Director del projecte: Flores Fillol, Ricardo
  Ensenyament(s): Turisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Turisme i oci
  Tourism and leisure
  Turismo y ocio
  Turisme
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar