Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

El turisme mèdic a la Costa Daurada. Una aproximació

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1584
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1584
 • Autors:

  Marzo Gutiérrez, Carlos
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-05-14
  Resum: Ens trobem en un moment on destinacions consolidades, busquen noves formes per a desestacionalizar el territori, com és el cas de la costa Daurada. En el treball, s'ha investigat un nou segment, el turisme mèdic, el qual podria tenir el potencial necessari per a aconseguir objectius com la desestacionalització o la captació de nous mercats turístics, cosa que altres destinacions ja han realitzat o estan en procés. En el cas del treball, es va proposar una hipòtesi que era per a intentar esbrinar si existia turisme mèdic a la Costa Daurada i d'aquesta en deriven dues preguntes de recerca, si aquest té potencial i si es pot desenvolupar com a segment desestacionalizador. A més de tenir l'objectiu de proposar una sèrie de propostes destinades al desenvolupament d'aquest segment. L'estudi, ha estat realitzat gràcies a una recerca qualitativa, realitzada a partir d'entrevistes a informants privilegiats procedents de centres de reproducció assistida i al patronat de turisme de Reus, es va comptar amb la intervenció de 5 experts en el sector del turisme mèdic. Gràcies a les entrevistes i a la seva anàlisi, es va esbrinar informació detallada de turisme mèdic (procedència, motivacions, perfil). Per a poder realitzar les propostes, es va crear una DAFO i una comparació amb una destinació similar a la nostra i que té el turisme mèdic desenvolupat. Finalment, es van dur a terme una sèrie de propostes i unes conclusions destinades a desenvolupar el turisme mèdic. La hipòtesi i les preguntes de recerca, han estat contestades al treball i es pot dir que el turisme mèdic a Costa Dorada es pot convertir en un referent en captació de turistes. Es tracta d'un turisme amb potencialitat i amb capacitat desestacionalizadora. Es pot concloure que per a la seva realització, és necessària una involucració per part de tots els agents implicats (sector públic-privat), queda exposat en l'apartat de propostes i conclusions  We find ourselves at a moment where consolidated destinations are looking for new forms to deseasonalize in the territory; this is the case of la Costa Daurada. In this project an investigation has been completed in finding a new tourism segment. The medical tourism which could have the potential to deseasonalize or to capture a new tourism market something that other destinations have already made or are in process of achieving. In this case the proposed hypostasis was aimed to investigate if there already existed a medical tourism in the Costa Daurada and this derived into questions of the investigation such as if this already existed a potential and if this service could be used to deseasonlize the area. Adding to this proposal is made aimed to develop this segment in the territory. The study has been created thanks to a quantitative study through some interviews made to privileged informants from reproduction centers and the Patronat de Turisme of Reus. In this case five medical tourism expert were interviewed. Thanks to these interviews information and its analysis information was found about the potential medical tourist (origin, motivation, profile)in the territory. To create proposals a SWAT chart was created and a comparecent with other destinations with similar characteristics and which have medical tourism already developed. Finally a series of proposals and conclusions are proposed to develop medical tourism. The hypostasis and the question of investigation have been answered in the study and it can be said that medical tourism in la Costa Daurada can become a reference into finding of new tourism market. It’s a tourist segment with a large potential and a great capacity of seasonality. It can be concluded that to create this it is necessary and intervention by part of all the stakeholders (Public and Private sector) the study exposed proposals and conclusions are given. Nos encontramos en un momento donde destinaciones consolidadas, buscan nuevas formas para desestacionalizar el territorio, como es el caso de la costa Dorada. En el trabajo, se ha investigado un nuevo segmento, el turismo médico, el cual podría tener el potencial necesario para conseguir objetivos como la desestacionalización o la captación de nuevos mercados turísticos, cosa que otros destinos ya han realizado o están en proceso. En el caso del trabajo, se propuso una hipótesis la cual era para intentar averiguar si existía turismo médico en la Costa Dorada y de esta derivan dos preguntas de investigación, si este tiene potencial y si puede desarrollarse como segmento desestacionalizador. Además de tener el objetivo de proponer una serie de propuestas destinadas al desarrollo de este segmento. El estudio, ha sido realizado gracias a una investigación cualitativa, realizada a partir de entrevistas a informantes privilegiados procedentes de centros de reproducción asistida y al patronato de turismo de Reus, se contó con la intervención de 5 expertos en el sector del turismo médico. Gracias a las entrevistas y a su análisis, se averiguó información detallada de turismo médico (procedencia, motivaciones, perfil). Para poder realizar las propuestas, se creó una DAFO y una comparación con un destino similar a nuestra y que tiene el turismo médico desarrollado. Finalmente, se llevaron a cabo una serie de propuestas y unas conclusiones destinadas a desarrollar el turismo médico. La hipótesis y las preguntas de investigación, han sido contestadas al trabajo y se puede decir que el turismo médico a Costa Dorada puede convertirse en un referente en captación de turistas. Se trata de un turismo con potencialidad y con capacidad desestacionalizadora. Se puede concluir que para su realización, es necesaria una involucración por parte de todos los agentes implicados (sector público-privado), queda expuesto en el apartado de propuestas y conclusiones
  Matèria: Turisme
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Turisme i oci Tourism and leisure Turismo y ocio
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Marzo Gutiérrez, Carlos
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: El turisme mèdic a la Costa Daurada. Una aproximació Medical torusim in Costa Daurada. One aproximation El turismo médico en la Costa Daurada. Una aproximación
  Data de la defensa del treball: 2017-06-07
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Turisme mèdico, nou mercat, Costa Daurada Medical torusim, new market, Costa Daurada Turismo mèdico, nuevo mercado, Costa Daurada
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: El turisme mèdic a la Costa Daurada. Una aproximació
  Director del projecte: Alarcón, Amado.
  Ensenyament(s): Turisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Turisme i oci
  Tourism and leisure
  Turismo y ocio
  Turisme
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar