Treballs Fi de Grau> Economia

Afectació del terrorisme al turisme. El cas dels atemptats de Paris, Brussel·les i Niça.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1585
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1585
 • Autors:

  Alfonso Bravo, Clàudia
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-05-15
  Resum: En un context actual on el terrorisme esdevé cada cop més actiu, agressiu i global mitjançant el present treball de fi de grau s’ha analitzat l’afectació en el sector turístic. Tenint en compte que el sector turístic es troba subjecte als canvis globals, els darrers atemptats a Europa de la mà d’Estat Islàmic, han tingut conseqüentment una repercussió en les destinacions afectades. L’estudi s’ha centrat en els atemptats de Paris, Brussel·les i Niça i s’han analitzant tres vessants diferents: l’afectació de la ciutat i el país, els canvis en el comportament del turista vers aquestes destinacions i l’opinió dels ciutadans vers el context terrorista actual. In a current context where the terrorism is increasing activly and becoming aggressive and global, by the present investigation the affectation of the terrorism is analyzed in the tourist sector. Bearing in mind that the tourist sector is exposed to global changes, the last terrorism attacks in Europe committed by Islamic State have had consistently a repercussion in the affected destinations. The study is based on Paris, Brussels and Nice events and three different aspects are analyzed: the affectation of terrorism in the city and the country, the behavioral changes of the tourist regarding these destinations and the citizens opinion regarding the current terrorism context. En un contexto actual donde el terrorismo es cada vez más activo, agresivo y global mediante el presente Trabajo de fin de grado se ha analizado la afectación en el sector turístico. Teniendo en cuenta que el sector turístico está expuesto a los cambios globales, los últimos atentados en Europa de la mano de Estado Islámico, han tenido consecuentemente una repercusión en las destinaciones afectadas. El estudio se ha centrado en los atentados de Paris, Bruselas i Niza y se han analizado tres aspectos distintos: la afectación de la ciudad y el país, los cambios en el comportamiento del turista respecto a estas destinaciones y la opinión de los ciudadanos respecto al contexto terrorista actual.
  Matèria: Turisme
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Turisme i oci Tourism and leisure Turismo y ocio
  Departament: Economia
  Estudiant: Alfonso Bravo, Clàudia
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: Afectació del terrorisme al turisme. El cas dels atemptats de Paris, Brussel·les i Niça. The influence of terrorism on tourism. Attacks in Paris, Brussels and Nice Afectación del terrorismo al turismo. El caso de los atentados de Paris, Bruselas y Niza.
  Data de la defensa del treball: 2017-06-06
  Paraules clau: Terrorisme, turisme, afectació Terrorism, tourism, influence Terrorismo, turismo, afectación
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Afectació del terrorisme al turisme. El cas dels atemptats de Paris, Brussel·les i Niça.
  Director del projecte: Muiños, Maria Jesús
  Ensenyament(s): Turisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Turisme i oci
  Tourism and leisure
  Turismo y ocio
  Turisme
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar