Treballs Fi de Grau> Geografia

Turisme col·laboratiu i segones residències a la Costa Daurada central: Anàlisi de la situació i del potencial

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1589
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1589
 • Autors:

  Parés San José, Cristina
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-05-16
  Resum: Aquest treball tracta la situació del turisme col·laboratiu i les segones residències a la Costa Daurada central, s’analitza el potencial que tenen en aquesta àrea geogràfica i es fa una proposta de millora pel municipi de Vila-seca, el qual podria ampliar la seva oferta en aquest tipus d’allotjament turístic. La investigació s’ha fet a través de les pàgines web Airbnb i Intercambio de casas, amb l’anàlisi exhaustiu del recompte dels habitatges, es pot veure el resultat il·lustrat en diferents mapes de cada municipi, per així diferenciar la localització i distribució de les segones residències als municipis de Salou, Cambrils, Vila-seca i La Pineda. La finalitat de la investigació és mesurar quina és la presència de les segones residències en aquest territori, saber quines característiques tenen i quins efectes positius i negatius existeixen per a la població. Analitzar el potencial del turisme col·laboratiu en aquesta zona de Catalunya serveix per relacionar la investigació amb aquest nou model de turisme. This project deals with the situation of collaborative tourism and second homes on the central Costa Daurada, it analyzes the potential in this geographical area and gives a proposal to improve the municipality of Vila-seca, which could expand the offer of this type of tourist accommodation. The research was done through the website Airbnb and Intercambio de casas, with the comprehensive analysis of housing count, it can be seen the result illustrated in different maps of each municipality, so to distinguish the location and distribution of second homes in the towns of Salou, Cambrils, Vila-seca and La Pineda. The purpose of the research is to measure which is the presence of second homes in this area, knowing the features of these and discovering the positive and negative effects of second homes for the population. Analyze the potential of collaborative tourism in this part of Catalonia it’s useful to relate the research with this new model of tourism. Este trabajo trata la situación del turismo colaborativo y las segundas residencias en la Costa Dorada central, se analiza el potencial que tienen en esta área geográfica y se hace una propuesta de mejora para el municipio de Vila-seca, el cual podría ampliar su oferta en este tipo de alojamiento turístico. La investigación se ha hecho a través de las páginas web Airbnb e Intercambio de casas, con el análisis exhaustivo del recuento de las viviendas, se puede ver el resultado ilustrado en diferentes mapas de cada municipio, para así diferenciar la localización y distribución de las segundas residencias en los municipios de Salou, Cambrils, Vila-seca y La Pineda. La finalidad de la investigación es medir cuál es la presencia de las segundas residencias en este territorio, saber qué características tienen y qué efectos positivos y negativos existen para la población. Analizar el potencial del turismo colaborativo en esta zona de Cataluña sirve para relacionar la investigación con este nuevo modelo de turismo.
  Matèria: Turisme
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Turisme i oci Tourism and leisure Turismo y ocio
  Departament: Geografia
  Estudiant: Parés San José, Cristina
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: Turisme col·laboratiu i segones residències a la Costa Daurada central: Anàlisi de la situació i del potencial Collaborative tourism and second homes in the central Costa Daurada: Analysis of the situation and potential Turismo colaborativo y segundas residencias en la Costa Dorada central: Análisis de la situación y del potencial
  Data de la defensa del treball: 2017-08-06
  Paraules clau: Turisme col·laboratiu, segones residències, Costa Daurada Collaborative tourism, second homes, Costa Daurada Turismo colaborativo, segundas residencias, Costa Dorada
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Turisme col·laboratiu i segones residències a la Costa Daurada central: Anàlisi de la situació i del potencial
  Director del projecte: Russo, Antonio Paolo
  Ensenyament(s): Turisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Turisme i oci
  Tourism and leisure
  Turismo y ocio
  Turisme
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar