Treballs Fi de Grau> Dret Públic

La protección de testigos en el sistema penal español. Especial referencia a la figura del confidente.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:161
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG161
 • Autors:

  Pérez López, Vanessa
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-03-05
  Resum: El present treball té com a objectiu analitzar el marc legal de la figura del testimoni protegit, estudiant les necessitats de protecció d’aquest subjecte i relacionant aquestes necessitats amb l’eficàcia de les mesures legislatives adoptades. D’aquesta forma, s’intentarà fer una valoració de l’efectivitat de la Llei Orgànica 19/1994 de 23 de desembre de protecció de testimonis i pèrits en causes criminals. Per a tal finalitat, és necessari realitzar una anàlisi que permeti delimitar el concepte de «testimoni», aclarint quins subjectes poden incloure’s en el mateix i quines són les mesures de protecció que se’ls hi apliquen per a garantir la seva seguretat i incolumitat. En aquesta línia, s’ha considerat fer menció especial a la figura del confident, en tant que possible subjecte susceptible d’empara legal però que en cap cas ha sigut tingut en compte per la doctrina ni la jurisprudència com a subjecte a qui dispensar la protecció que contempla la LO 19/1994. El marc teòric que s’ha desenvolupat sobre el confident ha sigut fruit d’un estudi empíric realitzat a través d’entrevistes a agents de diferents cossos policials. A banda d’aquesta anàlisis de l’àmbit subjectiu de la Llei, al llarg del present treball s’ha abordat l’anàlisi de les mesures de protecció existents a la legislació espanyola per víctimes i testimonis, diferenciant la fase processal en la qual s’adopten i el tipus de mesura adequada a al cada cas en concret. Per dur a terme això, s’han analitzat els àmbits d’aplicació de la LO 19/1994 i s’ha realitzat un estudi jurisprudencial sobre el tema referit. Pel que fa a l’eficàcia de la Llei, cap dir que l’objectiu de la mateixa de salvaguardar a aquests subjectes no es compleix, cosa que suposa que la LO 10/1994 pugui qualificar-se de deficient i obsoleta. The aim of the present work is to analyze the legal framework of the protected witness by studying the protection needs of this subject and relating these needs to the adopted legislative measures efficiency. Thus, a valuation of the effectiveness of the Organic Law 19/1994 of 23 December 1994 relating the protection of witnesses and experts in criminal prosecution will be carried out. For this purpose, it is necessary to analyze the limits of the concept of “witness” by clarifying what kind of subjects can be included in this concept and what type of protection measures will be implemented in order to guarantee their safety. Along these lines, it is believed convenient to stress the figure of the confidant, since he is a possible subject whose legal protection should be guaranteed. Nevertheless, neither the doctrine nor the Spanish jurisprudence has never born in mind the fact that the confidant is a subject to whom the protection contemplated by the Law should be given. The theoretical frame made around the figure of the confident has been carried out using an empirical study based on interviews to agents of different police forces. Apart from the analysis of the subjectivity of the abovementioned Law, the Spanish legislation protection measures for victims and witnesses have also been analyzed throughout the present work. It has been made a difference between the phase of the process where the measure is implemented and the type of measure implemented in every case. For this purpose, an analysis of all the areas of the Law 19/1994 has been carried out and it has been also made a jurisprudential study about the topic aforesaid. As far as the efficiency of the Law is concerned, it is possible to say that the aim of safeguarding these subjects is not fulfilled. For this reason, this Law 19/1994 could be qualified of deficient and obsolete. El presente trabajo tiene por objetivo analizar el marco legal de la figura del testigo protegido, estudiando las necesidades de protección de este sujeto y relacionando estas necesidades con la eficacia de las medidas legislativas adoptadas. De este modo, se intentará hacer una valoración de la efectividad de la Ley Orgánica 19/1994 de 23 de diciembre de protección de testigos y peritos en causas criminales. Para tal finalidad, cabe realizar un análisis que permita delimitar el concepto de «testigo», aclarando qué sujetos pueden incluirse en el mismo y cuáles son las medidas de protección que se les aplican para garantizar su seguridad e incolumidad. En esta línea, se ha considerado hacer mención especial a la figura del confidente, en tanto que posible sujeto susceptible de amparo legal pero que en ningún caso se ha tenido en cuenta por la doctrina ni la jurisprudencia como sujeto a quien dispensar la protección que contempla la LO 19/1994. El marco teórico que se ha desarrollado sobre el confidente ha sido fruto de un estudio empírico realizado a través de entrevistas a agentes de diferentes cuerpos policiales. Aparte de este análisis del ámbito subjetivo de la Ley, a lo largo del presente trabajo se ha abordado el análisis de las medidas de protección existentes en la legislación española para víctimas y testigos, diferenciando la fase procesal en la que se adoptan y el tipo de medida adecuada a cada caso en concreto. Para ello se han analizado los ámbitos de aplicación de la LO 19/1994 y se ha realizado un estudio jurisprudencial sobre el tema referido. En cuanto a la eficacia de la Ley, cabe decir que el objetivo de la misma de salvaguardar a estos sujetos no se cumple, lo cual supone que la LO 19/1994 pueda calificarse de deficiente y obsoleta.
  Matèria: Testimonis-Legislació-Espanya
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Pérez López, Vanessa
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: La protecció de testimonis al sistema penal espanyol. Especial referència a la figura del confident. The witness protection in spanish penal system. Special reference to the figure of the confidant. La protección de testigos en el sistema penal español. Especial referencia a la figura del confidente.
  Data de la defensa del treball: 2014-05-28
  Paraules clau: Protección de testimonis, mitjans de protecció, el confident. Witnesses protection, protection measurements, the confidant. Protección de testigos, medidas de protección, el confidente.
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: La protección de testigos en el sistema penal español. Especial referencia a la figura del confidente.
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Testimonis-Legislació-Espanya
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar