Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Biomimetic intestinal mucosa model for epithelial migration studies

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1627
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1627
 • Autors:

  Monné Tomàs, Clàudia
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-10-04
  Resum: Three layers compose the intestinal mucosa of aldult mamals: the epithelium, the lamina propia and the muscularis mucosae. The intestinal epithelium is the fastest self-renewing tissue in the body. This process involves the migration of cells from the base of the intestinal crypts, where the intestinal stem cells are located, up to the tip of the villi structures. Underneath the epithelium, we find subepithelial myofibroblasts (ISEMF) and they have been frequently associated with regulation of intestinal epithelium renewing even the mechanism remains poorly understood. We hypothesize that ISEMF do not have only a structural function under the intestinal epithelium but they facilitates epithelial expansion and migration. For this reason, we performed a new intestinal mucosa in vitro model composed by a layer of myofibroblasts and a layer of epithelial cells cultured on a hydrogel, mimicking the native environment. After characterize this in vitro model we used it for migration studies and we could observe an intimate mechanical interaction between epithelial cells and myofibroblasts. La mucosa intestinal esta formada per tres capes diferents: l’epiteli, la lamina pròpia I la muscularis mucosae. L’epiteli intestinal es el teixit amb la capacitat de regenerar-se més ràpidament de tot el cos humà. Aquest procés involucra la migració de cèl·lules des de la base de les criptes intestinals, on es troben les cèl·lules mare fins al punt més alt dels billis. Sota d’aquest epiteli es troben els miofibroblasts subepitelials intestinals (ISEMF) que han esta freqüentment associats amb la regulació de la capacitat regenerativa de l’intestí tot i que els mecanismes implicats encara no estan del tot entesos. En aquest treball s’ha hipotetitzat que els ISEMF no tenen només una funció estructural, sinó que faciliten la migració i expansió de l’epiteli. Per aquesta raó, hem dissenyat un nou model de mucosa intestinal in vitro composat per una monocapa de ISEMF i una monocapa de cèl·lules epitelials sembrades en un hidrogel imitant l’ambient fisiològic del intestí. Després de la caracterització d’aquest model, s’ha utilitzat per estudis de migració on s’ha pogut observar una estreta interacció mecànica entre els miofibroblasts i les cèl·lules epitelials.
  Matèria: Bioquímica i biotecnologia
  Idioma: en
  Codirector del treball: Fernandez Majada, Vanesa
  Àrees temàtiques: Bioquímica y biotecnología Biochemistry and biotechnology Bioquímica i biotecnologia
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Monné Tomàs, Clàudia
  Curs acadèmic: 2017-2018
  Títol en diferents idiomes: Model biomimetic de la mucosa intestinal dissenyat per a estudis de migració de l'epiteli Biomimetic intestinal mucosa model for epithelial migration studies Modelo biomimetico de la mucosa intestinal diseñado para estudios de migracions del epitelio
  Data de la defensa del treball: 2018-06-28
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: cèl·lules epitelials intestinals, organoides intestinals, miofibroblasts subepitelials intestinals, migració epitelial, hidrogel, model biomimètic intestinal epithelial cells, intestinal organoids, intestinal subepithelial myofibroblasts, epithelium migration, hydrogel, biomimetic model células epiteliales intestinales, organoides intestinales, miofibroblastos subepiteliales intestinales, migración del epitelio, hidrogel, modelo biomimético
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Biomimetic intestinal mucosa model for epithelial migration studies
  Director del projecte: Ardèvol Grau, Anna
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica y biotecnología
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica i biotecnologia
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar