Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Metodología de diagnóstico de toxicidad del suelo mediante el uso de Eisenia foetida

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1630
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1630
 • Autors:

  García Rodríguez, David
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-10-16
  Resum: La metodologia elaborada en aquest assaig proposa establir una relació directa per la que es coneix l’efecte que causa una substància al medi ambient. Per això es fa servir un organisme model i un medi de cultiu que simuli aquest possible escenari. El cuc vermell californià és l’organisme model que es troba en gran varietat d’ambients terrestres, pel que s’ha escollit per realitzar l’experimentació. En quant al medi de cultiu, s’elabora un sòl artificial a base de sorra, argila i torba que simula les propietats d’un sòl amb un pH, capacitat de retenció d’aigua i textura categoritzades d’estàndard. La mortalitat del 50% de la població amb clorur potàssic és de 4,34g/kg de sòl, i en cloracetamida és 6,84g/kg de sòl. A la substància test, la concentració de mortalitat del 50% de la població és de 4,01g/kg de sòl. En base a les substàncies de referència analitzades, es pot establir una relació directa entre la concentració de tòxic i el nombre d’individus morts en l’experiment. Comparant la substància test, es pot aproximar que la metodologia aplicada si ofereix uns resultats que validen la toxicitat de la substància en qüestió. La metodología elaborada en este ensayo propone establecer una relación directa por la que se conoce el efecto que causa una sustancia en el medio ambiente. Para ello se utiliza un organismo modelo y un medio de cultivo que simule este posible escenario. La lombriz roja californiana es el organismo modelo que se encuentra en gran variedad de ambientes terrestres, por lo que se ha escogido para realizar el experimento. En cuanto al medio de cultivo, se elabora un suelo artificial a base de arena, arcilla y turba que simula las propiedades de un suelo con un pH, capacidad de retención de agua y textura categorizadas de estándar. La mortalidad del 50% de la población con cloruro potásico es de 4,34g/kg de suelo, y en cloracetamida es 6,84g/kg de suelo. En la sustancia test, la concentración de mortalidad del 50% de la población es 4,01g/kg de suelo. En base a las sustancias de referencia analizadas, se puede establecer una relación entre la concentración de tóxico y el número de individuos muertos en la experimentación. Comparando la sustancia test, se puede aproximar que la metodología aplicada si ofrece unos resultados que validen la toxicidad de dicha sustancia.
  Matèria: Medi ambient
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Medi ambient Environmental sciences Medio ambiente
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: García Rodríguez, David
  Curs acadèmic: 2017-2018
  Títol en diferents idiomes: Metodologia de diagnòstic de toxicitat del sòl mitjançant l'ús d'Eisenia foetida Soil toxicity diagnostic methodology through the use of Eisenia foetida Metodología de diagnóstico de toxicidad del suelo mediante el uso de Eisenia foetida
  Data de la defensa del treball: 2018-06-28
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Ecotoxicologia, Eisenia, medi ambient Ecotoxicology, Eisenia, environment Ecotoxicología, Eisenia, medio ambiente
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Metodología de diagnóstico de toxicidad del suelo mediante el uso de Eisenia foetida
  Director del projecte: Cordero Otero, Ricardo
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Medi ambient
  Environmental sciences
  Medio ambiente
  Medi ambient
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar