Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Obtenció d'un anticòs monoclonal anti Galectina-1

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1639
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1639
 • Autors:

  Lutfi Royo, Nura
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-10-24
  Resum: This project exposes the obtaining process of a human anti Galectin-1 monoclonal antibodies throughout the immunization with human Galectin-1 a mouse knockout in Galectin-1. The immunized rodent will produce anti Galectin-1 antibodies with blocked capacity of the biological functions that produces the protein in a tumour microenvironment, such as: the induction of the thymocites apoptosis and a vascularisation increase of the tumour. The monoclonal antibody obtaining process is long, and therefore, the final stage will be exposed in this project where they have been carried out ELISA tests to be able to see the antibody specificity against the protein (Galectin-1) and in vitro functional studies to prove the antibody efficacy to block human and mouse Galectin-1. En aquest treball s’exposa el procés d’obtenció d’un anticòs monoclonal anti Galectina-1 humana mitjançant la immunització amb Galectina-1 humana d’un ratolí knockout en Galectina-1. El rosegador immunitzat produirà anticossos anti Galectina-1 amb capacitat bloquejadora de les funcions biològiques que produeix la proteïna en un microambient tumoral, tals com la inducció de l’apoptosi dels timòcits i un augment de la vascularització del tumor per tal de que es pugui nodrir i, per tant, créixer. El procés d’obtenció d’un anticòs monoclonal és llarg, i per tant, en aquest treball s’exposarà l’etapa on s’han dut a terme tests ELISA per veure l’especificitat de l’anticòs front a la proteïna d’interès i estudis funcionals in vitro per provar l’eficàcia de l’anticòs per bloquejar la Galectina-1, tant humana com murina.
  Matèria: Ciències de la salut
  Idioma: cat
  Codirector del treball: Yélamos López, José
  Àrees temàtiques: Ciencias de la salud Health sciences Ciències de la salut
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Lutfi Royo, Nura
  Curs acadèmic: 2017-2018
  Títol en diferents idiomes: Obtención de un anticuerpo monoclonal anti Galectina-1 The obtaining of monoclonal antibody anti Galectin-1 Obtenció d'un anticòs monoclonal anti Galectina-1
  Data de la defensa del treball: 2018-06-28
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Galectina-1, anticuerpo monoclonal, timocitos Galectin-1, monoclonal antibody, thymocites Galectina-1, anticòs monoclonal, timòcits
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Obtenció d'un anticòs monoclonal anti Galectina-1
  Director del projecte: Capilla Luque, Javier
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciencias de la salud
  Health sciences
  Ciències de la salut
  Ciències de la salut
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar