Treballs Fi de Grau> Geografia

DEVELOPMENT OF A WEB APP FOR THE IMPACTRON AND THE POST-AWS DATA SETS

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1650
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1650
 • Autors:

  Bishop Ferretti, Andrés
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-10-30
  Resum: Els conjunts de dades climàtiques llargs, ininterromputs i homogenis, essencials per a la investigació climatològica, les aplicacions i els serveis a usuaris, conformen grans conjunts de dades que en general no són fàcilment accessibles. En aquesta dissertació es presenta POSTIMPACT, una aplicació web desenvolupada en Shiny de R que permet als usuaris interactuar i visualitzar en diverses formes amb dades climatològiques de les xarxes IMPACTRON i POST-AWS d'una manera ubiqua, directa i flexible, fomentant la col·laboració entre investigadors i parts interessades en general. L'aplicació s'ha provat amb èxit fent l'anàlisi d'alguns estadístics, específicament el comportament de la mitjana Δtx a l'Observatori de l'Ebre, on es va trobar que els 8 segments formaven tres grups d'acord amb les característiques dels seus biaixos, i on la magnitud de les diferències mitjanes d'aquests grups varia al llarg de l'any, amb els mesos d'hivern i tardor mostrant les mínimes diferències de mitjanes. A més, l'anàlisi de la mitjana de Δtx i la mitjana de Δtn per a tot el conjunt de dades IMPACTRON va mostrar un biaix caracteritzat per un lleuger signe negatiu per Δtn, a causa, en essència, al signe negatiu de les diferències en la primavera i l'estiu . Long, uninterrupted, and homogeneous climate data sets essential for climatological research, applications and user services make up large data sets that are not usually readily accessible. In this dissertation POSTIMPACT is presented, a Shiny web application that allows users to interact and visualize in various forms with climatological data from the IMPACTRON and POST-AWS networks in an ubiquitous, straightforward and flexible way, fostering collaboration within researchers and stakeholders in general. The application has been successfully tested performing the analysis of some statistics, specifically the behavior of the mean Δtx in the Ebro Observatory where 8 segments were found to form three groups according to the characteristics of their biases, and were the magnitude of the mean differences of these groups varies along the year with Winter and Autumn months showing the minimal mean differences. Additionally, the analysis of the mean of Δtx and the mean of Δtn for the whole IMPACTRON data set showed a bias characterized by a slight negative sign for Δtn, due, in essence, to the negative sign of the spring and summer mean differences. Los conjuntos de datos climáticos largos, ininterrumpidos y homogéneos, esenciales para la investigación climatológica, las aplicaciones y los servicios a usuarios, conforman grandes conjuntos de datos que por lo general no son fácilmente accesibles. En esta disertación se presenta POSTIMPACT, una aplicación web desarrollada en Shiny de R que permite a los usuarios interactuar y visualizar en diversas formas con datos climatológicos de las redes IMPACTRON y POST-AWS de una manera ubicua, directa y flexible, fomentando la colaboración entre investigadores y partes interesadas en general. La aplicación se ha probado con éxito realizando el análisis de algunos estadísticos, específicamente el comportamiento de la media Δtx en el Observatorio del Ebro, donde se encontró que los 8 segmentos formaban tres grupos de acuerdo con las características de sus sesgos, y donde la magnitud de las diferencias medias de estos grupos varía a lo largo del año, con los meses de invierno y otoño mostrando las mínimas diferencias de medias. Además, el análisis de la media de Δtx y la media de Δtn para todo el conjunto de datos IMPACTRON mostró un sesgo caracterizado por un ligero signo negativo para Δtn, debido, en esencia, al signo negativo de las diferencias en la primavera y el verano.
  Matèria: Geografia
  Idioma: Anglès
  Àrees temàtiques: Geografia Geography Geografía
  Departament: Geografia
  Estudiant: Bishop Ferretti, Andrés
  Curs acadèmic: 2017-2018
  Títol en diferents idiomes: DESENVOLUPAMENT D'UNA APLICACIÓ WEB PER AL CONJUNT DE DADES DE IMPACTRON I POST-AWS DEVELOPMENT OF A WEB APP FOR THE IMPACTRON AND THE POST-AWS DATA SETS DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA EL CONJUNTO DE DATOS DE IMPACTRON Y POST-AWS
  Data de la defensa del treball: 2018-06-21
  Paraules clau: clima, Shiny, observacions paral·leles climate, shiny, parallel observations clima, Shiny, observaciones paralelas
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 18
  Títol en la llengua original: DEVELOPMENT OF A WEB APP FOR THE IMPACTRON AND THE POST-AWS DATA SETS
  Director del projecte: Aguilar Anfrons, Enric
  Ensenyament(s): Geografia i Ordenació del Territori
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Geografia
  Geography
  Geografía
  Geografia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar