Treballs Fi de Grau> Geografia

Anàlisi, propostes i valoracions. Estudi de dinamització socioeconòmica de la subcomarca nord de la Ribera d'Ebre

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1656
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1656
 • Autors:

  Llurba Mur, Marc
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-10-30
  Resum: El permanente proceso de despoblación que vive la comarca de la Ribera de Ebro desde mediados de la década de los ochenta, tiene una relación directa con la caída del sector industrial-energético de la zona, que ha generado unos grandes volúmenes de empleo y riqueza, pero ha monopolizado la economía del territorio. Esta situación se ve agravada en la zona norte de comarca, donde la dependencia del sector es total. Las diferencias entre los municipios de las dos partes de la Ribera de Ebro cada vez se hacen más evidentes, y la transformación del modelo socioeconómico de la zona norte es una necesidad. Actualmente, la industria de Flix está a punto de desaparecer, y la Central Nuclear de Ascó cumplirá los 40 años el 2024, lo que deja unas perspectivas de futuro inciertas. Una zona de interior, aislada, con poca masa laboral calificada, sin las dos principales fuentes de empleo, y con problemas ambientales derivados de esta actividad. The permanent process of depopulation that the Ribera de Ebro region has been experiencing since the mid-1980s is directly related to the fall of the industrial-energy sector in the area, which has generated large volumes of employment and wealth, but has monopolised the economy of the territory. This situation is aggravated in the northern part of the region, where the dependence on the sector is total. The differences between the municipalities of the two parts of the Ribera de Ebro are becoming increasingly evident, and the transformation of the socio-economic model of the northern area is a necessity. Currently, the Flix industry is about to disappear, and the Ascó Nuclear Power Plant will be 40 years old in 2024, leaving uncertain future prospects. An interior area, isolated, with little qualified labor mass, without the two main sources of employment, and with environmental problems derived from this activity. El permanent procés de despoblament que viu la comarca de la Ribera d’Ebre des de mitjans de la dècada dels vuitanta, té una relació directa amb la caiguda del sector industrial-energètic de la zona, que a generat uns grans volums d’ocupació i riquesa, però ha monopolitzat l’economia del territori. Aquesta situació es veu agreujada a la zona nord de comarca, on la dependència del sector és total. Les diferències entre els municipis de les dues parts de la Ribera d’Ebre cada cop és fan més evidents, i la transformació del model socioeconòmic de la zona nord és una necessitat. Actualment, la indústria de Flix està a punt de desaparèixer, i la Central Nuclear d’Ascó complirà els 40 anys al 2024, el que deixa unes perspectives de futur incertes. Una zona d’interior, aïllada, amb poca massa laboral qualificada, sense les dues principals fonts d’ocupació, i amb problemes ambientals derivats d’aquesta activitat.
  Matèria: Geografia
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Geografía Geography Geografia
  Departament: Geografia
  Estudiant: Llurba Mur, Marc
  Curs acadèmic: 2017-2018
  Títol en diferents idiomes: Análisis, propuestas y valoraciones. Estudio de dinamización socioeconómica de la subcomarca norte de la Ribera d'Ebre Analysis, proposals and evaluations. Study of socio-economic dynamization of the northern sub-region of Ribera d'Ebre Anàlisi, propostes i valoracions. Estudi de dinamització socioeconòmica de la subcomarca nord de la Ribera d'Ebre
  Data de la defensa del treball: 2018-06-21
  Paraules clau: desarrollo local, subcomarca, estructura socioeconómica, recursos endógenos local development, socio-economic structure, endogenous resources desenvolupament local, estructura socioeconòmica, recursos endògens
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 18
  Títol en la llengua original: Anàlisi, propostes i valoracions. Estudi de dinamització socioeconòmica de la subcomarca nord de la Ribera d'Ebre
  Director del projecte: Càceres Silva, Jordi
  Ensenyament(s): Geografia i Ordenació del Territori
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Geografía
  Geography
  Geografia
  Geografia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar