Treballs Fi de Grau> Economia

Análisis del fraude fiscal y de la ética tributaria

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1667
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1667
 • Autors:

  Brull Braza, Laura
  Sempere Mateu, Marina
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-11-07
  Resum: El frau fiscal és un problema de gran transcendència a nivell econòmic, polític i social. Aquest treball intenta aproximar-se a la idea de frau així com a les seves implicacions, explicant en quins impostos es defrauda més i quines mesures fan els organismes tributaris per combatre’l. D’altra banda s’intenta aproximar a la idea d’economia submergida, l’evolució i els efectes de la mateixa. Per últim, es valora l’educació i el nivell de cultura i ètica dels contribuents espanyols per relacionar-ho amb el frau. Tax fraud is a large important economic, political and social problem. This assignment tries to approach to the idea of fraud, and also its effects, explaining which taxes have a higher level of fraud and what measures propose tax authorities to prevent it. In addition, we try to approximate to the idea of black economy, the evolution and its impact. Finally, we value the level of education, culture and etic from Spanish taxpayers to understand the relation that it has with fraud. El fraude fiscal es un problema de gran transcendencia a nivel económico, político y social. Este trabajo intenta aproximarse a la idea de fraude, así como sus implicaciones, explicando en qué impuestos se defrauda más y cuáles son las medidas que hacen los organismos tributarios para combatirlo. Por otro lado, se intenta aproximar a la idea de economía sumergida, la evolución y los efectos de la misma. Por último, se valora la educación y el nivel de cultura y ética de los contribuyentes españoles, para ver las relaciones que tiene con el fraude. No consta
  Matèria: Frau fiscal
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Economia
  Estudiant: Brull Braza, Laura; Sempere Mateu, Marina
  Curs acadèmic: 2017-2018
  Títol en diferents idiomes: Anàlisi del frau fiscal i de la ética tributaria Analysis of tax fraud and tax ethics Análisis del fraude fiscal y de la ética tributaria No consta
  Data de la defensa del treball: 2018-06-25
  Paraules clau: frau, fiscal, ètica fraud, tax, ethics fraude, fiscal, ética No consta
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Análisis del fraude fiscal y de la ética tributaria
  Director del projecte: Alonso Rodrigo, Eva
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Frau fiscal
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar