Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Estudio y modificación de especialidades poliméricas en base acuosa y libre de NMP

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1668
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1668
 • Autors:

  Bravo Serradilla, Pablo
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-11-08
  Resum: Aquest projecte es el resultat del treball conjunt de l'empresa Ecopol Tech S.L. juntament amb la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili. A la divisió de recobriments de l'empresa Ecopol Tech S.L. s'ha desenvolupat un polímer de cadenes grasses, de naturalesa catiònica i amb agents reticulants externs incorporats a la cadena. Aquest producte s'utilitza com a recobriment de superfícies a les quals es vol aconseguir una millora de propietats, com per exemple hidrofòbia i oleofòbia. El treball es divideix en dues parts, una primera on s'estudiarà la reacció de síntesis d'una dispersió de poliuretà de caràcter catiònic, i una segona on es modificarà la síntesis per afegir o millorar les propietats presents. Un cop sintetitzats els productes es caracteritzaran utilitzant diferents tècniques i s'avaluaran les propietats i característiques obtingudes realitzant aplicacions i comparant els resultats obtinguts entre el producte inicial i les modificacions. This project is the result of co-operation with Ecopol Tech S.L. industry together with the Faculty of Chemistry at Universitat Rovira i Virgili. In the coating division of the company Ecopol Tech S.L.,several polymers of fatty chains, cationic in nature and with external cross linking agents incorporated in the chain, have been developed. This product is used as a surface coating in which an improvement in properties is desired, such as hydrophobic and oleophobic. This work is divided into two parts. In the first part, the synthesis reaction of a cationic polyurethane dispersion has been studied. The second part of this work deals with the modification of the polymers to add or improve the present properties. Once the products are synthesized, they will be characterized using different techniques and the properties and characteristics obtained will be evaluated by making applications, comparing the results obtained between the initial product and its modifications. Este proyecto es el resultado del trabajo conjunto entre la empresa Ecopol Tech S.L. junto a la Facultad de Química de la Universitat Rovira i Virgili. En la división de recubrimientos de la empresa Ecopol Tech S.L. se ha desarrollado un polímero de cadenas grasas, de naturaleza catiónica y con agentes reticulantes externos incorporados en la cadena. Este producto se utiliza como recubrimiento de superficies en las que se quiere conseguir una mejora de propiedades, como hidrofobia y oleofobia. El trabajo se divide en dos partes, una primera donde se estudiará la reacción de síntesis de una dispersión de poliuretano de carácter catiónico, y una segunda donde se modificará la síntesis para añadir o mejorar las propiedades presentes. Una vez sintetizados los productos se caracterizarán utilizando diferentes técnicas y se evaluarán las propiedades y características obtenidas realizando aplicaciones y comparando los resultados obtenidos entre el producto inicial y sus modificaciones.
  Matèria: Química
  Idioma: spa
  Codirector del treball: Falceto Palacín, Andrés
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Bravo Serradilla, Pablo
  Curs acadèmic: 2017-2018
  Títol en diferents idiomes: Estudi i modificació d'especialitats polimèriques en base aquosa i lliure de NMP Study and modification of water-based and NMP-free polymeric specialties Estudio y modificación de especialidades poliméricas en base acuosa y libre de NMP
  Data de la defensa del treball: 2018-06-11
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: poliuretans, recobriments polyurethanes, coatings poliuretanos, recubrimientos
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Estudio y modificación de especialidades poliméricas en base acuosa y libre de NMP
  Director del projecte: Lligadas Puig, Gerard
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar