Treballs Fi de Grau> Dret Públic

EL "OTRO" ANIMAL. UN ESTUDIO JURÍDICO DE LOS DERECHOS ANIMALES.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:167
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG167
 • Autors:

  RINCÓN MILLÁN, ÁLVARO
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-04-08
  Resum: El present és un estudi sobre la possibilitat del reconeixement de drets subjectius als animals, estructurat en tres blocs diferents: el primer, presenta una relació dels distints antecedents històrics de la relació dels humans amb els animals no humans, posant èmfasi en la importància de certes concepcions i moments històrics que són vitals per entendre la situació actual; el segon, tracta els arguments biològics, ètics i jurídics des dels quals es pot considerar la igualtat animal; el tercer i últim és un compendi de justificacions ètiques i jurídiques per acabar de valorar la qüestió específica dels drets animals. This is a study on the possibility of recognition of subjective rights to animals, divided into three different sections: the first presents a list of the different historical background of the relationship of human to non-human animals, emphasizing the importance of certain conceptions and historical moments that are vitally important to understand the current situation; the second is biological, ethical and legal arguments from which animal can be considered equal; the third and last is a compendium of ethical and legal justifications to finish assessing the specific issue of animal rights. El presente es un estudio sobre la posibilidad del reconocimiento de derechos subjetivos a los animales, estructurado en tres bloques diferentes: el primero, presenta una relación de los distintos antecedentes históricos de la relación de los humanos con los animales no humanos, haciendo hincapié en la importancia de ciertas concepciones y momentos históricos que son de vital importancia para entender la situación actual; el segundo, trata los argumentos biológicos, éticos y jurídicos desde los cuales puede considerarse la igualdad animal; el tercero y último es un compendio de justificaciones éticas y jurídicas para terminar de valorar la cuestión específica de los derechos animales.
  Matèria: Drets dels animals
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: RINCÓN MILLÁN, ÁLVARO
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: L' "ALTRE" ANIMAL. UN ESTUDI JURÍDIC DELS DRETS ANIMALS. THE "OTHER" ANIMAL. A LEGAL STUDY OF ANIMAL RIGHTS. EL "OTRO" ANIMAL. UN ESTUDIO JURÍDICO DE LOS DERECHOS ANIMALES.
  Data de la defensa del treball: 2014-05-28
  Paraules clau: ANIMALS, DRETS, IGUALTAT ANIMALS, RIGHTS, EQUALITY ANIMALES, DERECHOS, IGUALDAD
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: EL "OTRO" ANIMAL. UN ESTUDIO JURÍDICO DE LOS DERECHOS ANIMALES.
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Drets dels animals
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar