Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Augment de la vida útil en poliuretans

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1698
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1698
 • Autors:

  Garcia Salvadó, Santiago
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-11-27
  Resum: En aquest treball de fi de grau, s’ha realitzat una optimització en la composició d’una membrana impermeabilitzant de poliuretà, que s’ha centrat en millorar el temps de vida útil del producte. Per això, es van fer diversos disseny experimentals, mesurant la resposta mitjançant un control de viscositat. Finalment es comproven les propietats finals tals com la duresa i el temps d’assecat al tacte. This work is based on the optimization of the composition from polyurethane used as a waterproofing membrane, centring efforts into expanding its lifetime. It was accomplished by several experimental designs and response surface methods, taking as a response the viscosity. Finally, there were seen the properties such as hardness and touch dry time. En este trabajo de fin de grado, se ha realizado una optimización en la composición de una membrana impermeabilizante de poliuretano, que se ha centrado en mejorar el tiempo de vida útil del producto. Por ello, se hicieron diversos diseños experimentales, midiendo la respuesta mediante un control de viscosidad. Finalmente se comprueban las propiedades finales tales como la dureza y el tiempo de secado al tacto.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Codirector del treball: Ronda Bargalló, Joan Carles
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Garcia Salvadó, Santiago
  Curs acadèmic: 2017-2018
  Títol en diferents idiomes: Augment de la vida útil en poliuretans Increase in useful life in polyurethanes Augmento de la vida útil en poliuretanos
  Data de la defensa del treball: 2018-06-13
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: poliuretans, disseny experimental polyurethane, experimental design poliuretanos, disseño experimental
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Augment de la vida útil en poliuretans
  Director del projecte: Fernandez Garcia, Raül
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar