Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Telomerització d’isoprè amb catalitzadors de Pd. Síntesi de derivats.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1749
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1749
 • Autors:

  Rodríguez Ruiz, Verónica
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-12-13
  Resum: Actualment, a Sincat-CTQC s’estan desenvolupant sistemes catalítics de Pd amb una alta activitat i selectivitat per la telomerització de diens asimètrics. La telomerització de diens asimètrics es molt més complexa que la dels diens simètrics, degut a que hi ha diversos isòmers estructurals que poden ser obtinguts. La recerca porta terme en el grup de Sincat-CTQC demostra recentment altes selectivitats en la formació de telòmers derivats del isoprè amb l’ús de sistemes catalítics apropiats (combinació del precursor de Pd i el lligand) i les condicions de reacció (concentració de Pd/L, el ratio Pd/L, el solvent i temperatura). Aquestes troballes son molt importants perquè aquests telòmers poden ser emprats en la producció de terpenoides d’una manera més directa i sostenible. New, more active and selective Pd-catalytic systems for telomerization of symmetric and non-symmetric dienes were recently developed by the Sincat-CTQC group. Telomerization of non-symmetric dienes is much more complex than the telomerization of symmetric dienes because many structural isomers can be obtained. Research carried out at the Sincat-CTQC group recently demonstrated that high selectivity to the formation of specific isoprene derived telomers by the use appropriate catalytic systems (Pd precursor and ligand combination) and reactions conditions (Pd concentration, Pd/L ratio, solvent and temperature). These findings are very important because these telomers can be used to produce terpenoids in a more straightforward and more sustainable approaches involving catalysis. Actualmente, en Sincat-CTQC se están desarrollando sistemas catalíticos de Pd con una alta actividad y selectividad para la telomerización de dienos asimétricos. La telomerización de dienos asimétricos es mucho más compleja que la de dienos simétricos, debido que hay diversos isómeros estructurales que pueden ser obtenidos. La investigación que se lleva al cabo en el grupo de Sincat-CTQC demuestra recientemente altas actividades en la formación de telómeros derivados del isopreno con el uso de sistemas catalíticos apropiados (concentración de Pd/L, ratio Pd/L, solvente y temperatura). Estos hallazgos son muy importantes porqué estos telómeros pueden ser utilizados en la producción de terpenoides de una manera más directa i sostenible.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Codirector del treball: Castillón Miranda, Sergio
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Rodríguez Ruiz, Verónica
  Curs acadèmic: 2017-2018
  Títol en diferents idiomes: Telomerització d’isoprè amb catalitzadors de Pd. Síntesi de derivats. Telomerization of isoprene catalyzed by Pd. Synthesis of derivatives. Telomerización de isopreno con catalizadores de Pd. Síntesi de derivados.
  Data de la defensa del treball: 2018-06-13
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: telomerització, isoprè, Pd telomerization, isoprene, Pd telomerización, isopreno, Pd
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Telomerització d’isoprè amb catalitzadors de Pd. Síntesi de derivats.
  Director del projecte: Gual Gozalbo, Aitor
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar