Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Identificació de l’origen geogràfic d’oli d’oliva mitjançant tècniques de classificació multivariants i espectroscòpia ft-raman

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1750
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1750
 • Autors:

  Salvadó Ruiz, Oriol
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-12-13
  Resum: Existeix un interès en els consumidors per a conèixer la procedència dels productes d’alimentació i els beneficis per a la salut que en alguns casos es poden associar a l’origen geogràfic. El principal objectiu del treball és aconseguir diferenciar i classificar mostres d’oli d’oliva verge extra de la varietat arbequina de dos denominacions d’origen catalanes (Garrigues i Siurana) i un tercer grup de mostres del Sud d’Espanya (Andalusia i Múrcia). Dins el marc de Treball de Fi de Grau del Grau de Química de la Universitat Rovira i Virgili (URV), les mostres han sigut analitzades a l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) mitjançant l’equip de l’espectroscòpia Raman amb transformada de Fourier (FT-Raman). Les tècniques de classificació usades han sigut Soft Independent Modelling of Class Analogy (SIMCA) i Partial Least Square-Discriminant Analysis (PLS-DA). S’han establert un model SIMCA i un PLS-DA i s’han validat amb 3 paràmetres de qualitat, la sensibilitat, l’especificitat i el percentatge d’inconclusives. Els millors resultats s’han obtingut fent una selecció de variables i els valors obtinguts han sigut >95% (sensibilitat), >85% (especificitat) i <20% (inconclusives) tant per SIMCA com per PLS-DA. There is an interest for the consumers to know the origin of the food products and the health benefits that in some cases can be associated to the geographic origin. The main objective in this work is to differentiate and classify samples of extra virgin olive oil from the Arbequina variety of two Catalan certificates of origin (Garrigues and Siurana) and a third group of samples from the south of Spain (Andalucía and Murcia), called Sud Espanya. This work has been done during the period of the Final Degree Project of the Chemistry Degree of the Rovira i Virgili University (URV) and the samples have been analysed in the Catalan Institute of Chemistry Investigation (ICIQ) using Raman spectroscopy with Fourier transform as experimental technique. The classification methods used have been Soft Independent Modelling of Class Analogy (SIMCA) and Partial Least Square-Discriminant Analysis (PLS-DA). A SIMCA model and a PLS-DA model have been established and validated with 3 quality parameters, the sensibility, the specificity and the inconclusive percentage. The best results have been obtained doing a variable selection and the obtained values have been >95% (sensibility), >85% (specificity) and <20% (inconclusive) for the both SIMCA and PLS-DA models. Existe un interés en los consumidores para conocer la procedencia de los productos de alimentación i de los beneficios para la salud que en algunos de estos pueden asociarse al origen geográfico. El principal objetivo del trabajo és conseguir diferenciar i clasificar muestras de aceite de oliva virgen extra de la variedad arbequina de dos denominaciones de origen catalanas (Garrigues i Siurana) y un tercer grupo de muestras del Sud de España (Andalucía y Murcia) En el marco del Trabajo de Fin de Grado de Química de la Universitat Rovira i Virgili (URV), las muestras han sido analizadas en el Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) mediante el equipo de espectroscopía Raman con trasformada de Fourier (FT-Raman). Las técnicas de clasificación usadas han sido Soft Independent Modelling of Class Analogy (SIMCA) i Partial Least Square-Discriminant Analysis (PLS-DA). Se han establecido un modelo SIMCA y un PLS-DA y se han validado con 3 parámetros de calidad, la sensibilidad, la especificidad y las inconclusivas. Los mejores resultados se han obtenido haciendo una selección de variables y los valores obtenidos han sido >95% (sensibilidad), >85% (especificidad) y <20% (inconclusivas) tanto para el SIMCA como para el PLS-DA.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Salvadó Ruiz, Oriol
  Curs acadèmic: 2017-2018
  Títol en diferents idiomes: Identificació de l’origen geogràfic d’oli d’oliva mitjançant tècniques de classificació multivariants i espectroscòpia ft-raman Identification of the geographic origin of olive oil using multivariate techniques and ft-raman espectroscopy Identificación del origen geográfico de aceite de oliva mediante técnicas de clasificación multivariantes i espectroscopía ft-raman
  Data de la defensa del treball: 2018-02-19
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: oli d'oliva, FT-Raman, SIMCA, PCA, PLS-DA olive oil, FT-Raman, SIMCA, PCA, PLS-DA aceite de oliva, FT-Raman, SIMCA, PCA, PLS-DA
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Identificació de l’origen geogràfic d’oli d’oliva mitjançant tècniques de classificació multivariants i espectroscòpia ft-raman
  Director del projecte: Ruisánchez Capelástegui, Itziar
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar