Treballs Fi de Grau> Medicina i Cirurgia

Avaluació de l’eficàcia dels tractaments emprats en la malaltia pulmonar obstructiva crònica des del punt de vista de la fisioteràpia: revisió sistemàtica

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1766
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1766
 • Autors:

  Ramon Garcia, Aleix
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-01-14
  Resum: Although today, pharmacological treatment remains the primary treatment of COPD are also physical treatments that can improve the quality of life of these patients. The reason for this review is to analyse and evaluate what are the best physical treatments, alternative to medical treatment in patients with COPD. Avui en dia, tot i que el tractament farmacològic segueix sent el referent per la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC), trobem tractaments basats en tècniques físiques que poden millorar la qualitat de vida d’aquests pacients. L’objectiu d’aquesta revisió és analitzar i valorar quins són els millors tractaments físics, alternatius al tractament mèdic, en pacients amb MPOC.
  Matèria: Aparell respiratori -- Malalties -- Fisioteràpia
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut
  Departament: Medicina i Cirurgia
  Estudiant: Ramon Garcia, Aleix
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: Evaluación de la eficacia de los tratamientos empleados en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica desde el punto de vista de la fisioterapia: revisión sistemática Evaluation of the effectiveness of the treatments used in COPD from the standpoint of physical therapy: systematic review
  Sèrie: Sèrie dels TFG de Fisioteràpia
  Data de la defensa del treball: 2017-06-22
  Paraules clau: EPOC, Fisioterapia, Yoga, Tai-Chi, Hidroterapia, entrenamiento aerobico, entrenamiento de resistencia COPD, Physiotherapy, Yoga, Tai Chi, Hydrotherapy, aerobic training, resistance training MPOC, Fisioteràpia, Ioga, Tai-Chi, Hidroteràpia, entrenament aeròbic, entrenament de resistència
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Avaluació de l’eficàcia dels tractaments emprats en la malaltia pulmonar obstructiva crònica des del punt de vista de la fisioteràpia: revisió sistemàtica
  Director del projecte: Inglés Novell, Montserrat
  Ensenyament(s): Fisioteràpia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Aparell respiratori -- Malalties -- Fisioteràpia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar