Treballs Fi de Grau> Medicina i Cirurgia

Informe de un caso: Tratamiento fisioterapéutico de un paciente con lesión medular.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1782
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1782
 • Autors:

  Valero Guiu, David
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-01-16
  Resum: Introducción: El ependimoma es un tumor del sistema nervioso poco común en el adulto, puede presentarse en el cerebro o en la médula. En adulto se producen más comúnmente en la médula espinal. La extensión del tumor puede llegar a provocar una lesión en la médula espinal que tenga como consecuencia alteración de la función motora-sensitiva y autónoma debajo del nivel de la lesión. La incidencia en adultos jóvenes y ancianos así como la complejidad de los casos, hace que sea un tipo de lesión que merece más atención dentro del ámbito sanitario. Objetivo: Comprobar la eficacia de un plan de tratamiento fisioterapéutico con un enfoque integral en un paciente con lesión medular de 7 años de evolución. Introduction: An ependymoma tumor is not much common in the adult population and it may appear in the brain or the spinal cord when it does. The tumor’s extension can cause a spinal cord injury that leads to an alteration of the motor-sensitive and autonomic function from the level of the injury and below. The impact it has in young adults and elderly people as well as the complexity of the cases, makes really important to give much more attention to this kind of injuries in the sanitary system. Objectives: To verify the efficacy of a global physiotherapy treatment on a patient with a spinal cord injury with seven years of evolution. Introducció: El ependimoma és un tumor del sistema nerviós poc comú en l’adult, pot presentar-se al cervell o a la medul·la. En l’adult es produeixen de manera més comuna a la medul·la espinal. L’extensió del tumor pot arribar a provocar una lesió a la medul·la espinal que tingui com a conseqüència una alteració en la funció motora-sensitiva i autònoma per sota del nivell de la lesió. La incidència en adults joves i ancians, així com al complexitat dels casos, fan que esdevingui un tipus de lesió que mereix més atenció dins de l’àmbit sanitari. Objectiu: Comprovar l’eficàcia d’un pla de tractament de fisioteràpia amb un enfocament integral en un pacient amb lesió medul·lar de 7 anys d’evolució.
  Matèria: Lesionats medul·lars -- Tractament
  Idioma: Castellà
  Codirector del treball: Plana Solé, Glòria.
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut
  Departament: Medicina i Cirurgia
  Estudiant: Valero Guiu, David
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: Case report: Physiotherapeutic treatment of a patient with spinal cord injury. Informe d'un cas: Tractament fisioterapèutic d'un pacient amb lesió medul·lar.
  Sèrie: Sèrie dels TFG de Fisioteràpia
  Data de la defensa del treball: 2017-06-22
  Paraules clau: Fisioterapia, lesión medular, Síndrome Brown-Sequard Physical therapy modalities, spinal cord injury, Brown-Sequard Syndrome Fisioteràpia, lesió medul·lar, síndrome Brown-Séquard
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Informe de un caso: Tratamiento fisioterapéutico de un paciente con lesión medular.
  Director del projecte: Caro Naranjo, Claudio.
  Ensenyament(s): Fisioteràpia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Lesionats medul·lars -- Tractament
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar