Treballs Fi de Grau> Medicina i Cirurgia

Efectes de l’estimulació tàctil en els nounats: una revisió sistemàtica

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1783
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1783
 • Autors:

  Parramon Rull, Elisabet
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-01-17
  Resum: La estimulación táctil (ET) consiste en la aplicación de estímulos externos sobre la piel. Existe una evidencia alta sobre el efecto de aumento de peso en prematuros pero la evidencia es baja en cuanto a otros efectos. El objetivo de esta revisión es determinar los efectos de la ET en recién-nacidos. La búsqueda se efectúa en Pubmed, Biomed e Icercador, son seleccionados los artículos donde se aplica ET en recién-nacidos. Se analizan los efectos y aplicabilidad así como el riesgo de sesgo y el nivel de evidencia. Del total de 751 artículos son incluidos 20. Los efectos observados son el aumento de: peso, actividad cerebral, deposiciones fecales, citotoxicidad de las células Natural Killer, duración del estado de vigilia y del sueño profundo y la disminución de: niveles de bilirrubina en sangre, llanto y somnolencia. Parece que la ET facilita la maduración psiconeuromotora, que responde específicamente por géneros y favorece la mineralización ósea. La ET aumenta el peso, la frecuencia de deposiciones fecales y la actividad cerebral en recién-nacidos. Parece disminuir los niveles de bilirrubina en sangre, tiene un efecto sobre el sistema inmunitario y mejora el crecimiento óseo. El uso de aceites incrementa la velocidad de aumento de peso, el cual es conseguido a través de diferentes mecanismos fisiológicos según la modalidad de ET. Parece que hay una respuesta del sistema nervioso autónomo ligada al sexo. Hay consenso moderado sobre el uso del protocolo de Field et al. Los efectos sobre el estado de consciencia y a largo plazo son variables y necesitan más investigación. Este tipo de intervenciones son mayoritariamente efectuadas por fisioterapeutas y resultan seguras para los recién-nacidos. Las mayores limitaciones de la revisión son el bajo cegamiento de los estudios y la aceptación de estudios solo en inglés. Tactile stimulation (TS) consists in application of external stimulation on the skin. There is a high evidence that TS increases weight in preterm newborns but it is weak about others effects. The objective of this review is to determinate the effects of different types of TS interventions in newborns. The search was done in Pubmed, Biomed and Icercador and the legibility criterion was newborns receiving a TS intervention. The risk of bias and the level of evidence had been analyzed. Twenty of 751 results were included. The observed effects (TS) were the increases of weight, of cerebral activity, frequency of fecal deposition, cytotoxicity of natural killer cells (NK), time of awake state, time of deep sleep and diminution of: bilirubin levels, cry and sleepiness. TS stimulates the psychomotor maturation, increases the bone strength and have specific responses of the autonomic system depending of sex. Tactile stimulation increases weight, frequency of fecal deposition in newborns and brain activity. There are some evidences that decreases bilirubin levels, have an effect in the immunity system and increases bone growth. The utilization of vegetable oil increases the speed of weight gain, which is effectuated via different mechanisms related at therapy modality. It seems that there is an autonomic response related at sex. There is a moderate consensus about the effects of the Field protocol. The effects about consciousness and long term are variable and further research is needed. These interventions are mostly realized by a physical therapist and are safe as well as applicable in de Neonatal Intensive Care Units. The major limitations in this review are poorly blinding in the studies and acceptation of studies just published in English. L’estimulació tàctil (ET) consisteix en l’aplicació d’estímuls externs efectuats sobre la pell. Existeix una evidència alta sobre un efecte d’augment de pes en prematurs però l’evidència és feble pel que fa a d’altres efectes. L’objectiu d’aquesta revisió és determinar els efectes de diferents tipus d’intervencions d’ET en els nounats. La cerca és efectuada a Pubmed, Biomed i Icercador i es seleccionen els articles on s’aplica ET en nounats. S’analitzen els efectes de l’ET i el risc de biaix i nivell d’evidència dels estudis. D’un total de 751 articles se n’inclouen 20. Els efectes observats (ET) són l’augment de: pes, activitat cerebral, deposicions fecals, citotoxicitat de les cèl·lules natural killer, durada de l’estat de vigília i del son profund i la disminució de: nivells de bilirubina, plor i somnolència. Sembla que la ET facilita la maduració psiconeuromotora i afavoreix la mineralització òssia. L’ET augmenta el pes i la freqüència en les deposicions fecals en nadons prematurs, està associada a un augment de l’activitat cerebral, sembla que disminueix els nivells de bilirubina en sang, té un efecte sobre el sistema immunitari i millora el creixement ossi. L’ús d’olis incrementa la velocitat de l’augment de pes, el qual es realitza a través de diferents mecanismes fisiològics segons la modalitat d’ET. Sembla que hi ha una resposta del sistema nerviós autònom lligada al sexe. Hi ha un consens moderat sobre l’ús del protocol de Field et al. Els efectes sobre l’estat de consciencia i a llarg termini són variables i cal futura recerca. Aquest tipus d’intervencions són majoritàriament efectuades per un fisioterapeuta especialitzat i resulten segures i aplicables pels nounats. Les majors limitacions de la revisió són el baix cegament dels estudis i acceptació d’estudis tan sols en anglès.
  Matèria: Massatge per a infants
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut
  Departament: Medicina i Cirurgia
  Estudiant: Parramon Rull, Elisabet
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: Efectos de la estimulación táctil en recién-nacidos: una revisión sistemática Effects of the tactile stimulation in newborns: a systematic review
  Sèrie: Sèrie dels TFG de Fisioteràpia
  Data de la defensa del treball: 2017-06-22
  Paraules clau: Masaje, estimulación táctil, recién nacidos Massage, tactile stimulation, newborns Massatge, estimulació tàctil, nounats
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Efectes de l’estimulació tàctil en els nounats: una revisió sistemàtica
  Director del projecte: Montull Morer, Salvador
  Ensenyament(s): Fisioteràpia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Massatge per a infants
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar