Treballs Fi de Grau> Medicina i Cirurgia

Síndrome de l'apnea-hipopnea obstructiva del son

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1789
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1789
 • Autors:

  Barrantes Bautista, Gerard
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-01-18
  Resum: La síndrome de l’apnea-hipopnea obstructiva del son (SAHOS) és una malaltia crònica que provoca una obstrucció de la via aèria superior (VAS) durant el son. Actualment al nostre país, el tractament es basa en una intervenció mèdica que busca reduir la simptomatologia. OBJECTIU: Aquest treball pretén dur a terme un seguiment d’un pacient diagnosticat SAHOS per tal d’observar els avantatges i les mancances del tractament d’aquesta patologia. A més a més per poder introduir el treball, s’ha realitzat una revisió de la bibliografia més recent d’aquesta malaltia. Finalment s’ha volgut realitzar una proposta de tractament complementari al realitzat actualment basant-nos en les característiques del nostre cas clínic. Sleep apnea-hipopnea syndrome is a chronic disease that causes repeated episodes of the partial or total occlusion of the upper airways (pharynx) during sleep. Currently in Spain the treatment is based on a medical intervention that reduces the symptomatology. OBJECTIVE: Doing this dissertation we wanted to do a tracking of a patient diagnosed with SAHOS in order to analyse all the advantages and shortcomings that it has. With the purpose to delve into the knowledge about the disease we’ve done a review from recent literature. Finally we’ve written a proposal of a supplementary treatment related to physiotherapy based on our patient characteristic.
  Matèria: Apnea
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut
  Departament: Medicina i Cirurgia
  Estudiant: Barrantes Bautista, Gerard
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: Sleep Apnea-Hypopnea Syndrome Síndrome de la apnea-hipopnea del sueño
  Sèrie: Sèrie dels TFG de Fisioteràpia
  Data de la defensa del treball: 2017-06-22
  Paraules clau: Apnea obstrutiva del son, CPAP, diagnòstic, hipopnea del son, diagnòstic, roncs Obstructive sleep apnea, continuous positive airway pressure, diagnosis, sleep hypopneas, snoring Apnea obstructiva del sueño, CPAP, diagnóstico, hipopnea del sueño, ronquido
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Síndrome de l'apnea-hipopnea obstructiva del son
  Director del projecte: Ferran Roig, Anna
  Ensenyament(s): Fisioteràpia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Apnea
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar