Treballs Fi de Grau> Medicina i Cirurgia

Comparativa de les tècniques de Punció Seca amb les tècniques d'estirament i compressió isquèmica al múscul trapezi superior

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1793
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1793
 • Autors:

  Fernández Urra, Javier
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-01-18
  Resum: OBJECTIUS: L'objectiu d'aquesta revisió bibliogràfica és el de comprovar quins resultats donen els diferents tractaments del trapezi superior, comparant els efectes dels tractaments més invasius com són la punció seca profunda i/o superficial amb altres que no ho són com els estiraments i la compressió isquèmica, amb els seus pros i els seus contres els uns respecte els altres. Objectives: The aim of this bibliographic review is to prove which results we get between different upper trapezius treatments, comparing the effects of the ones that are more invasive like dry needling, both superficial and deep, and other non-invasive treatment such as stretching and ischemic compression, with their advantages and disadvantages between each other.
  Matèria: Músculs -- Rehabilitació
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut
  Departament: Medicina i Cirurgia
  Estudiant: Fernández Urra, Javier
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: Comparision of Dry Needling techniques versus stretching and ischemic compression techniques in upper trapezius muscle. Comparativa de las técnicas de Punción Seca con las técnicas de estiramiento y compresión isquémica en el músculo trapecio superior
  Sèrie: Sèrie dels TFG de Fisioteràpia
  Data de la defensa del treball: 2017-06-22
  Paraules clau: Punció Seca, Estiraments I Compressió isquèmica, trapezi Dry needling, trapezius,stretching AND Ischemic compression Punción Seca, Estiramientos Y Compresión Isquémica, trapecio
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Comparativa de les tècniques de Punció Seca amb les tècniques d'estirament i compressió isquèmica al múscul trapezi superior
  Director del projecte: Aguilera Barea, Antonio
  Ensenyament(s): Fisioteràpia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Músculs -- Rehabilitació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar