Treballs Fi de Grau> Medicina i Cirurgia

Valoració de l'efecte dels estiraments estàtics sobre la força dels músculs quàdriceps i isquiotibials: estudi pilot

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1797
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1797
 • Autors:

  Anguera Panisello, Jordi
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-01-21
  Resum: Introducció: molts esportistes realitzen estiraments abans de practicar activitat física tot i que s’estan posant en dubte els seus efectes. Si bé està demostrat que l’estirament augmenta l’amplitud de moviment (ADM) i prepara la musculatura, existeix controvèrsia en la relació dels estiraments i la força. Objectius: Valorar l’efecte dels estiraments estàtics passius sobre la força dels músculs quàdriceps i isquiotibials. Material i mètodes: es va realitzar un assaig clínic creuat amb una assignació aleatòria dels participants (n=10), que complien els criteris d’inclusió, a un dels dos grups establerts (A i B). Es van realitzar tres sessions: una de familiarització amb l’aparell isocinètic i dos de tractament (T1 i T2), on es realitzava un escalfament i una valoració isocinètica. En el T2 a més es realitzaven estiraments de quàdriceps i isquiotibials previs a la valoració. Les principals variables de valoració isocinètica de l’estudi van ser el Pic Torque (PT), el Treball Total (TT) i la Potència Mitja (PM), realitzades a dues velocitats (60º/SEG i 180º/SEG) pels moviments de Flexió i Extensió de genoll. Resultats: en els resultats globals i per sexe no es van trobar diferències estadísticament significatives en les tres variables isocinètiques entre els dos tractaments, en cap dels dos moviments ni velocitats. Comparant grups, es van trobar diferències estadísticament significatives en el grup B en la variable PT, en el moviment d’extensió a les dues velocitats i en el moviment de flexió a la velocitat de 60º/SEG. Es va observar que els valors de les variables tendien a ser més alts en la última sessió. Conclusions: els estiraments estàtics passius dels músculs quàdriceps i isquiotibials aplicats en l’estudi no influeixen en la força generada a posteriori per aquests dos músculs. Hi ha una tendència a generar més força muscular en quant més valoracions isocinètiques ha realitzat el pacient. Introducción: muchos deportistas realizan estiramientos antes de practicar actividad física aunque se están poniendo en duda sus efectos. Si bien está demostrado que el estiramiento aumenta la amplitud del movimiento (ADM) y prepara la musculatura, existe una controversia en la relación de los estiramientos y la fuerza. Objetivos: Valorar el efecto de los estiramientos estáticos pasivos sobre la fuerza de los músculos cuádriceps e isquiotibiales. Material y métodos: se realizó un ensayo clínico cruzado con una asignación aleatoria de los participantes (n=10), que cumplían los criterios de inclusión, a uno de los dos grupos establecidos (A y B). Se realizaron tres sesiones: una de familiarización con el aparato isocinético y dos de tratamiento (T1 y T2), donde se realizaba un calentamiento y una valoración isocinética. En el T2 además se realizaban estiramientos de cuádriceps e isquiotibiales previos a la valoración. Las principales variables de valoración isocinética del estudio fueron el Pico Torque (PT), el Trabajo Total (TT) y la Potencia Media (PM), realizadas a dos velocidades (60º/SEG y 180º/SEG) para los movimientos de flexión y extensión de rodilla. Resultados: en los resultados globales y por sexo no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las tres variables isocinéticas, entre los dos tratamientos, en ninguno de los dos movimientos ni velocidades. Comparando grupos, se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el grupo B, en la variable PT, en el movimiento de extensión a las dos velocidades y en el movimiento de flexión a la velocidad de 60º/SEG. Se observó que los valores de las variables tendían a ser más altos en la última sesión Conclusiones: los estiramientos estáticos pasivos de los músculos cuádriceps e isquiotibiales aplicados en el estudio no influyen en la fuerza generada posteriormente por estos dos músculos. Hay una tendencia a generar más fuerza muscular cuantas más valoraciones isocinéticas ha realizado el paciente.
  Matèria: Exercicis d'estirament
  Idioma: Català
  Codirector del treball: Casajuana Briansó, M. Carme; Pèrez Merino, Laura
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut
  Departament: Medicina i Cirurgia
  Estudiant: Anguera Panisello, Jordi
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: Valuation of static stretchings effect on the quadriceps and hamstring muscles strength: pilot study Valoración del efecto de los estiramientos estáticos sobre la fuerza de los músculos cuádriceps e isquiotibiales: estudio piloto
  Sèrie: Sèrie dels TFG de Fisioteràpia
  Data de la defensa del treball: 2017-06-22
  Paraules clau: Estirament, força, isocinètics Stretching, Strength, Isokinetic Estiramiento, fuerza, isocinéticos
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Valoració de l'efecte dels estiraments estàtics sobre la força dels músculs quàdriceps i isquiotibials: estudi pilot
  Director del projecte: Bernal Alarcón, Gloria
  Ensenyament(s): Fisioteràpia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Exercicis d'estirament
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar