Treballs Fi de Grau> Medicina i Cirurgia

Relación entre la flexión de tronco y el estiramiento de la musculatura masticatoria. Estudio piloto.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1802
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1802
 • Autors:

  Menés Fernández, Laura
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-01-21
  Resum: Introducción: El objetivo del presente estudio es analizar la relación entre la flexión de tronco y la apertura bucal y observar si se obtiene una mejora de dicha flexión según la prueba de ““sit and reach””. Material y métodos: Ensayo clínico a doble ciego con 60 participantes divididos aleatoriamente en dos grupos de 30 personas cada uno (grupo Tratamiento y grupo Control). A todos ellos, se les tomaron medidas basales de la apertura bucal con un pie de rey y de la flexión de tronco mediante la prueba ““sit and reach””. Estas mediciones se volvieron a realizar después de la intervención que consistió en un autoestiramiento de la musculatura masticatoria para el grupo Tratamiento y en una oclusión de la boca para el grupo Control. Resultados: Hubo un incremento de la flexión de tronco respecto a los valores iniciales en todos los grupos (grupo Tratamiento 2.8 (1.51); grupo Control 1.97 (2.31) y este incremento fue mayor en el grupo Tratamiento pero la diferencia con el grupo Control no fue estadísticamente significativa. Conclusiones: El estiramiento de la musculatura masticatoria no provoca un incremento inmediato de los grados de flexión de tronco medidos con la prueba ““sit and reach””. Introduction: The objective of the present study is to analyze the relationship between trunk flexion and mouth opening to see if an improvement of this flexion is obtained according to the ““sit and reach”” test. Material and methods: A double-blind clinical trial with 60 participants randomly divided into two groups of 30 people each (Treatment group and Control group). To all of them, basal measurements of the mouth opening were taken with a digital caliper and the trunk flexion was measured by the “sit and reach” test. These measurements were repeated after the intervention, which consisted of a self-stretching of the masticatory muscles for the Treatment group and a mouth occlusion for the Control group. Results: There was an increase in trunk flexion compared to the initial values in all groups (Treatment group 2.9 (1.51), Control group 1.97 (2.31). This increase was bigger in the Treatment group but the difference with the Control group was not statistically significant. Conclusions: Stretching of the masticatory muscles does not cause an immediate increase in the degrees of trunk flexion measured with the sit and reach test. Introducció: L'objectiu del present estudi és analitzar la relació entre la flexió de tronc i l'obertura bucal i observar si s'obté una millora d'aquesta flexió segons la prova “sit and reach”. Material i mètodes: Assaig clínic a doble cec amb 60 participants dividits aleatòriament en dos grups de 30 persones cadascun (grup Tractament i grup Control). A tots ells, se'ls van prendre mesures basals de l'obertura bucal amb un peu de rei i de la flexió de tronc mitjançant la prova “sit and reach”. Aquests mesuraments es van tornar a fer després de la intervenció que va consistir en un autoestirament de la musculatura masticatòria per al grup Tractament i en una oclusió de la boca per al grup Control. Resultats: Hi va haver un increment de la flexió de tronc respecte als valors inicials en tots els grups (grup Tractament 2.8 (1.51); grup Control 1.97 (2.31) i aquest increment va ser més gran en el grup Tractament però la diferència amb el grup Control no va ser estadísticament significativa Conclusions: L'estirament de la musculatura masticatòria no provoca un increment immediat dels graus de flexió de tronc mesurats amb la prova “sit and reach”.
  Matèria: Exercicis d'estirament
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut
  Departament: Medicina i Cirurgia
  Estudiant: Menés Fernández, Laura
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: Relationship between trunk flexion and stretching of the masticatory musculature. Pilot study. Relació entre la flexió de tronc i l'estirament de la musculatura masticatòria. Estudi pilot.
  Sèrie: Sèrie dels TFG de Fisioteràpia
  Data de la defensa del treball: 2017-06-22
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Isquiotibiales, articulación temporomandibular, estiramiento Hamstrings, temporomandibular joint , stretching Isquiotibials, articulació temporomandibular, estirament
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Relación entre la flexión de tronco y el estiramiento de la musculatura masticatoria. Estudio piloto.
  Director del projecte: Salvat Salvat, Isabel
  Ensenyament(s): Fisioteràpia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Exercicis d'estirament
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar