Treballs Fi de Grau> Medicina i Cirurgia

Informe de un caso clínico complejo de dolor crónico de rodilla e inestabilidad

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1811
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1811
 • Autors:

  Ferrer Ortiz, Mónica Virginia
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-01-22
  Resum: Presentem el cas clínic d'un home de 61 anys amb antecedents de luxació bilateral de ròtula amb intervenció quirúrgica del genoll dret el 1974, als 18 anys, en la qual se li va realitzar una realineació de la ròtula reinserint el tendó rotular. En l'actualitat està diagnosticat de ruptura de lligament col·lateral intern, tendinopatia rotuliana esquerra i artrosi severa bilateral de genoll des de 2013. Presenta símptomes de dolor i sensació d'inestabilitat del genoll esquerre. En fer la marxa durant un temps prolongat (màxim que pot caminar són 10 - 15 minuts) el dolor li fa parar l'activitat que faci (referint-nos a caminar o pujar i baixar escales , o anar amb bicicleta). Presenta dèficit de recorregut articular a nivell de l'articulació femoro-tibial, sobretot a l'extremitat inferior dreta, i disminució del balanç muscular, més a l'extremitat inferior esquerra que a la dreta, i el dèficit muscular visible a nivell del ventre muscular del quàdriceps . Després de ser valorat rep tractament de Fisioteràpia (3 sessions a la setmana durant 12 setmanes) per disminuir el dolor i corregir els dèficits actuals, buscant disminuir la sensació d'aprehensió causada per la inestabilitat a l'hora de baixar escales. Se li realitza massoteràpia, termoteràpia, electroteràpia analgèsica (TENS), estiraments, exercicis de reforç muscular analític i exercicis propioceptius. També es va posar èmfasi en l'educació del pacient per evitar un agreujament dels símptomes actuals i per prevenir l'aparició de símptomes en altres zones (presenta dolor al peu dret a causa de mals hàbits posturals). En finalitzar el tractament es va procedir a valorar els possibles canvis observats i es va evidenciar una millora en la percepció del dolor, la inestabilitat del genoll, el balanç articular i el balanç muscular. We present the case of a 61-year-old male with bilateral knee dislocation with right knee surgery in 1974, at age 18, in whom a patellar realignment was performed by reinserting the patellar tendon. He is currently diagnosed with rupture of internal collateral ligament, left patellar tendinopathy and bilateral severe knee osteoarthritis since 2013. It shows symptoms of pain and sensation of instability of the left knee, when walking for a long time (maximum that can walk are 10 - 15 minutes) the pain makes him stop the activity he’s doing (referring to activities such as walking or walking the stairs, or just going cycling). There is a deficit of joint balance at the level of the femoro-tibial joint, especially in the lower right extremity, and a decrease in the muscular balance, more in the lower left limb than in the right one. The muscular deficit it’s visible at the level of the muscular circumference of the quadriceps . After being evaluated, he receives Physical Therapy (3 sessions a week for 12 weeks) to reduce pain and correct current deficits, seeking to reduce the sensation of apprehension caused by instability when going down stairs. He has gone through masotherapy, thermotherapy, analgesic electrotherapy (TENS), stretching, exercises of analytical muscle reinforcement and proprioceptive exercises. The patient's education was also emphasized in order to avoid aggravation of current symptoms and to prevent the occurrence of symptoms in other areas (right foot pain due to poor postural habits). At the end of the treatment, we evaluated the possible changes observed and they showed an improvement in pain perception, knee instability, joint balance and muscle balance. Presentamos el caso clínico de un varón de 61 años con antecedentes de luxación bilateral de rótula con intervención quirúrgica de la rodilla derecha en 1974, a los 18 años, en la cual se le realizó una realineación de la rótula reinsertando el tendón rotuliano. En la actualidad está diagnosticado de ruptura de ligamento colateral interno, tendinopatía rotuliana izquierda y artrosis severa bilateral de rodilla desde 2013. Presenta síntomas de dolor y sensación de inestabilidad de la rodilla izquierda, al realizar la marcha durante un tiempo prolongado (máximo que puede caminar son 10 - 15 minutos) el dolor le hace parar la actividad que haga (refiriéndonos a caminar o subir y bajar escaleras, o a ir en bicicleta). Presenta déficit de recorrido articular a nivel de la articulación femoro-tibial, sobretodo en la extremidad inferior derecha, y disminución del balance muscular, más en la extremidad inferior izquierda que en la derecha, siendo el déficit muscular visible a nivel del vientre muscular del cuádriceps. Después de ser valorado recibe tratamiento de Fisioterapia (3 sesiones a la semana durante 12 semanas) para disminuir el dolor y corregir los déficits actuales, buscando disminuir la sensación de aprehensión causada por la inestabilidad a la hora de bajar escaleras. Se le realiza masoterapia, termoterapia, electroterapia analgésica (TENS), estiramientos, ejercicios de refuerzo muscular analítico y ejercicios propioceptivos. También se hizo hincapié en la educación del paciente para evitar un agravamiento de los síntomas actuales y para prevenir la aparición de síntomas en otras zonas (presenta dolor en el pie derecho a causa de malos hábitos posturales). Al finalizar el tratamiento se procedió a valorar los posibles cambios observados y se evidenció una mejoría en la percepción del dolor, la inestabilidad de la rodilla, el balance articular y el balance muscular.
  Matèria: Genolls -- Ferides i lesions -- Rehabilitació
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut
  Departament: Medicina i Cirurgia
  Estudiant: Ferrer Ortiz, Mónica Virginia
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: Informe d'un cas clínic complex de dolor crònic de genoll i inestabilitat Report of a complex clinic case of cronic knee pain
  Sèrie: Sèrie dels TFG de Fisioteràpia
  Data de la defensa del treball: 2017-06-22
  Paraules clau: Lesions del genoll, Inestabilitat articular, Exercisi terapèutic Knee Injuries, Joint Inestability, Exercise Therapy Lesiones de la rodilla, Inestabilidad articular, Ejercicio terapéutico
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Informe de un caso clínico complejo de dolor crónico de rodilla e inestabilidad
  Director del projecte: Montull Morer, Salvador
  Ensenyament(s): Fisioteràpia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Genolls -- Ferides i lesions -- Rehabilitació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar