Treballs Fi de Grau> Medicina i Cirurgia

Efecte dels Estiraments Estàtics en Esportistes Amateurs: Prova Pilot

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1816
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1816
 • Autors:

  Gracian Mas, Roger
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-01-22
  Resum: L'objectiu d'aquest estudi és determinar si la realització d'una pauta d'estiraments estàtics i el moment de l'entrenament en que es realitzen poden influir en les capacitats físiques d'un esportista amateur a llarg termini. Es va realitzar un estudi (prova pilot) en el que es va comptar amb la participació d'un únic subjecte (n=1), un baró de 16 anys i corredor amateur, que complia tant els criteris d'inclusió com els d'exclusió. L'estudi es va dividir en 3 fases (no estirar, estirar abans d'entrenar i estirar després d'entrenar) de 2 mesos cadascuna, seguint una pauta d’estiraments estàtics de les extremitats inferiors (EEII). Al començar i finalitzar cada fase, era avaluat de la flexibilitat dels músculs que apareixien al protocol d'estiraments, la velocitat, la resistència i la força explosiva. El participant va experimentar una millora de la flexibilitat a la fase 2 (estirar abans d'entrenar) i un declivi de la resta de qualitat físiques, al contrari que a la fase 3 (estirar després d'entrenar) on les proves físiques milloren però la flexibilitat empitjora. Per això els autors consideren important el moment de realització dels estiraments estàtics durant l'entrenament segons l'objectiu plantejat. The aim of this study is to determine whether the performance of a static stretching program and the moment of the training in which it is performed may influence the physical abilities of a long-term amateur athlete. This study had the participation of one subject (n=1), a 16-year-old male amateur runner that fulfilled both inclusion and exclusion criteria. The study has been carried out in three stages, (1) without stretching, (2) stretching before training and (3) stretching after training, which lasted two months each, following a static stretching pattern of the lower limbs. At the beginning and the end of every stage, the flexibility of the muscles that appeared in the stretching program has been assessed, as well as the speed, resistance and explosiveness force of the subject. The participant experienced an improvement of flexibility and a decline in the remaining physical abilities at the end of the second stage (stretching before training), whereas in stage three (stretching after training) the physical abilities improved while flexibility decreased. Therefore, authors consider that the moment in which static stretching is performed during exercise is important depending on the proposed objective.
  Matèria: Exercicis d'estirament
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut
  Departament: Medicina i Cirurgia
  Estudiant: Gracian Mas, Roger
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: Effect of Static Stretching on Amateur Athletes: Pilot Test Efecto de los Estiramientos Estàticos en Deportistas Amateur: Prueba Piloto
  Sèrie: Sèrie dels TFG de Fisioteràpia
  Data de la defensa del treball: 2017-06-22
  Paraules clau: Estiraments estàtics, esportistes amateurs, qualitats físiques Static stretching, amateur athletes, physical qualities Estiramientos estáticos, deportistas amateurs, cualidades físicas
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Efecte dels Estiraments Estàtics en Esportistes Amateurs: Prova Pilot
  Director del projecte: Guerrico Gazpio, Fernando
  Ensenyament(s): Fisioteràpia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Exercicis d'estirament
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar