Treballs Fi de Grau> Medicina i Cirurgia

Valoració de l'efecte dels estiraments estàtics sobre la força dels músculs quàdriceps i isquiotibials: estudi pilot

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1822
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1822
 • Autors:

  Domenech Amades, Xavier
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-01-22
  Resum: Introducció: molts esportistes realitzen estiraments abans de practicar activitat física tot i que s’estan posant en dubte els seus efectes. Si bé està demostrat que l’estirament augmenta l’amplitud de moviment (ADM) i prepara la musculatura, existeix controvèrsia en la relació dels estiraments i la força. Objectius: Valorar l’efecte dels estiraments estàtics passius sobre la força dels músculs quàdriceps i isquiotibials. Material i mètodes: es va realitzar un assaig clínic creuat amb una assignació aleatòria dels participants (n=10), que complien els criteris d’inclusió, a un dels dos grups establerts (A i B). Es van realitzar tres sessions: una de familiarització amb l’aparell isocinètic i dos de tractament (T1 i T2), on es realitzava un escalfament i una valoració isocinètica. En el T2 a més es realitzaven estiraments de quàdriceps i isquiotibials previs a la valoració. Les principals variables de valoració isocinètica de l’estudi van ser el Pic Torque (PT), el Treball Total (TT) i la Potència Mitja (PM), realitzades a dues velocitats (60º/SEG i 180º/SEG) pels moviments de Flexió i Extensió de genoll. Introducción: muchos deportistas realizan estiramientos antes de practicar actividad física aunque se están poniendo en duda sus efectos. Si bien está demostrado que el estiramiento aumenta la amplitud del movimiento (ADM) y prepara la musculatura, existe una controversia en la relación de los estiramientos y la fuerza. Objetivos: Valorar el efecto de los estiramientos estáticos pasivos sobre la fuerza de los músculos cuádriceps e isquiotibiales. Material y métodos: se realizó un ensayo clínico cruzado con una asignación aleatoria de los participantes (n=10), que cumplían los criterios de inclusión, a uno de los dos grupos establecidos (A y B). Se realizaron tres sesiones: una de familiarización con el aparato isocinético y dos de tratamiento (T1 y T2), donde se realizaba un calentamiento y una valoración isocinética. En el T2 además se realizaban estiramientos de cuádriceps e isquiotibiales previos a la valoración. Las principales variables de valoración isocinética del estudio fueron el Pico Torque (PT), el Trabajo Total (TT) y la Potencia Media (PM), realizadas a dos velocidades (60º/SEG y 180º/SEG) para los movimientos de flexión y extensión de rodilla.
  Matèria: Exercicis d'estirament
  Idioma: Català
  Codirector del treball: Casajuana Briansó, M Carme; Pèrez Merino, Laura
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut
  Departament: Medicina i Cirurgia
  Estudiant: Domenech Amades, Xavier
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: Valuation of static stretchings effect on the quadriceps and hamstring muscles strength: pilot study Valoración del efecto de los estiramientos estáticos sobre la fuerza de los músculos cuádriceps i isquiotibiales: estudio piloto
  Sèrie: Sèrie dels TFG de Fisioteràpia
  Data de la defensa del treball: 2017-06-22
  Paraules clau: Esitrament, força, isocinètics Stretching, Strength, Isokinetic Estiramiento, fuerza, isocinéticos
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Valoració de l'efecte dels estiraments estàtics sobre la força dels músculs quàdriceps i isquiotibials: estudi pilot
  Director del projecte: Bernal Alarcón, Gloria
  Ensenyament(s): Fisioteràpia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Exercicis d'estirament
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar