Treballs Fi de Grau> Filologia Catalana

Estudi sociolingüístic de la situació de la llengua catalana al CEIP Mare de Déu dels Àngels de Tarragona

  • Dades identificatives

    Identificador: TFG:1823
    Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1823
  • Autors:

    De Bofarull Prats, Marc
  • Altres:

    Data d'alta al repositori: 2019-01-23
    Resum: Aquest estudi sociolingüístic neix de la col·laboració entre l’Escola Mare de Déu dels Àngels de Tarragona i el Programa d’Aprenentatge i Servei de la Universitat Rovira i Virgili. L’equip docent d’aquest centre de primària va detectar una disminució de l’ús de la llengua catalana a l’escola i va demanar a la Universitat que hi fes un projecte d’aprenentatge i servei. Els objectius del treball són analitzar l’estat de la llengua catalana a l’escola i proposar línies d’actuació per millorar-ne la situació. Després de dur a terme l’anàlisi sociolingüística, es va observar que l’estat del català és crític i que es troba en desigualtat respecte al castellà en gairebé tots els àmbits del centre educatiu (coneixements lingüístics, usos lingüístics, ideologies lingüístiques de tots els membres de l’escola i en la retolació del centre), malgrat que n’és la llengua vehicular i d’aprenentatge. Així, basant-nos en el principi d’igualtat lingüística, proposem tres línies d’actuació que tenen com a objectiu últim avançar cap a la normalitat del català a l’escola. Este estudio sociolingüístico nace de la colaboración entre la Escuela Mare de Déu dels Àngels de Tarragona y el Programa de Aprendizaje i Servicio de la Universidad Rovira i Virgili. El equipo docente de este centro de primaria detectó una disminución del uso de la lengua catalana en la escuela i pidió a la Universidad que realizara un proyecto de aprendizaje y servicio. Los objetivos del trabajo son analizar el estado de la lengua catalana en la escuela i proponer líneas de actuación per mejorar la situación. Después de hacer el análisis sociolingüístico, se observó que el estado del catalán es crítico y que se encuentra en desigualdad respeto al castellano en casi todos los ámbitos del centro educativo (conocimientos lingüísticos, usos lingüísticos, ideologías lingüísticas de todos los miembros de la escuela y en la rotulación del centro), aunque es la lengua vehicular y de aprendizaje. Así, basándonos en el principio de igualdad lingüística, proponemos tres líneas de actuación que tienen como objetivo último avanzar hacia la normalidad del catalán en la escuela.
    Matèria: Dades. Transmissió
    Idioma: Català
    Àrees temàtiques: Filologia
    Departament: Filologia Catalana
    Estudiant: De Bofarull Prats, Marc
    Premis, ajudes i distincions: Matrícula d'honor
    Curs acadèmic: 2017-2018
    Títol en diferents idiomes: Estudi sociolingüístic de la situació de la llengua catalana al CEIP Mare de Déu dels Àngels de Tarragona A Sociolinguistic Study of the Situation of Catalan Language in the Mare de Déu dels Àngels School in Tarragona Estudio sociolingüístico de la situación de la lengua catalana en el CEIP Mare de Déu dels Àngels de Tarragona
    Data de la defensa del treball: 2018-06-06
    Paraules clau: català, escola, sociolingüística Catalan, school, sociolinguistics catalán, escuela, sociolingüística
    Confidencialitat: No
    Crèdits del TFG: 12
    Títol en la llengua original: Estudi sociolingüístic de la situació de la llengua catalana al CEIP Mare de Déu dels Àngels de Tarragona
    Ensenyament(s): Llengua i Literatura Catalanes
    Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  • Paraules clau:

    Filologia
    Dades. Transmissió
  • Documents:

  • Cerca a google

    Search to google scholar