Treballs Fi de Grau> Estudis de Comunicació

En peu de guerra: Els moviments socials al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1825
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1825
 • Autors:

  Clúa Alcón, Carla
  Martínez Teruel, Arnau
  Morato Gomis, Nil
  Vila Martínez, Anna
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-01-23
  Resum: El Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre s’han convertit en l’abocador de Catalunya. Durant anys, la Catalunya del Sud ha rebut una sobrecàrrega industrial, tant petroquímica com nuclear, que s’ha instal·lat al territori sense límits ni controls. D’altra banda, aquesta zona també s’ha vist privada d’alguns beneficis presents a altres punts del territori català, com són uns serveis adequats del transport públic. Tots aquests conflictes, que han aflorat a Tarragona però no han traspassat en gaires ocasions les fronteres de la demarcació, s’han quedat a casa nostra, silenciats als grans mitjans de comunicació d’àmbit general, que no n’han donat visibilitat. Amb l’afany de donar veu a aquestes situacions i conflictes neix ‘En peu de guerra’, una plataforma web que fa una anàlisi detallada de set moviments socials del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre: la Plataforma en Defensa de l’Ebre, la Comissió per la retirada dels símbols franquistes de Tortosa, la Plataforma Trens Dignes Terres de l’Ebre – Priorat, la Plataforma per la Defensa del Patrimoni Natural del Priorat, l’Associació Prioritat, Alveolus i la Plataforma Cel net. The Camp de Tarragona and les Terres de l’Ebre have become the dump of Catalonia. For years, Southern Catalonia has received an industrial overload, both petrochemical and nuclear, which has been installed in the territory without limits or controls. This area has also been deprived of some benefits present in other parts of the Catalan territory, such as adequate services of public transport. All these conflicts, which have surfaced in Tarragona but, on different occasions, have not crossed the borders of the demarcation, have remained in our house, silenced by the large media of generalist scope, which have not given them visibility. With the eagerness to give voice to these situations and conflicts, ‘En peu de guerra’ is born, a web platform that carries out a detailed analysis of seven social movements of the Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre: la Plataforma en Defensa de l’Ebre, la Comissió per la retirada dels símbols franquistes de Tortosa, la Plataforma Trens Dignes Terres de l’Ebre – Priorat, la Plataforma per la Defensa del Patrimoni Natural del Priorat, l’Associació Prioritat, Alveolus i la Plataforma Cel net. El Campo de Tarragona i las Tierras del Ebro se han convertido en el vertedero de Cataluña. Durante años, la Cataluña del Sur ha recibido una sobrecarga industrial, tanto petroquímica como nuclear, que se ha instalado en el territorio sin límites ni controles. Por otra parte, esta zona también se ha visto privada de algunos beneficios presentes en otros puntos del territorio catalán, como son los servicios adecuados del transporte público. Todos estos conflictos, que han aflorado en Tarragona pero, en distintas ocasiones no han traspasado las fronteras de la demarcación, se han quedado en nuestra casa, silenciados a los grandes medios de comunicación de ámbito generalista, que no les han dado visibilidad. Con el afán de dar voz a estas situaciones i conflictos nace ‘En pie de guerra’, una plataforma web que realiza un análisis detallado de siete movimientos sociales del Campo de Tarragona i las Tierras del Ebro: la Plataforma en Defensa de l’Ebre, la Comissió per la retirada dels símbols franquistes de Tortosa, la Plataforma Trens Dignes Terres de l’Ebre – Priorat, la Plataforma per la Defensa del Patrimoni Natural del Priorat, l’Associació Prioritat, Alveolus i la Plataforma Cel net.
  Matèria: Dades. Transmissió
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències de la informació i la comunicació
  Departament: Estudis de Comunicació
  Estudiant: Clúa Alcón, Carla; Martínez Teruel, Arnau; Morato Gomis, Nil; Vila Martínez, Anna
  Curs acadèmic: 2017-2018
  Títol en diferents idiomes: En peu de guerra: Els moviments socials al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre In the footsteps of war: social movements in the Camp of Tarragona and les Terres de l'Ebre En pie de guerra: Los movimientos sociales en el Campo de Tarragona i las Tierras del Ebro
  Data de la defensa del treball: 2018-06-22
  Paraules clau: moviments socials, camp de tarragona, terres de l'ebre social movements, camp de tarragona, terres de l'ebre movimientos sociales, camp de tarragona, terres de l'ebre
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: En peu de guerra: Els moviments socials al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre
  Director del projecte: Moragas Fernández, Carlota Maria
  Ensenyament(s): Periodisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la informació i la comunicació
  Dades. Transmissió
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar